بسیاری از نمایندگان تحت نام اقلیت ها به مجلس عراق راه یافته و برای احزاب بزرگ فعالیت می کنند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر کل جنبش دمکرات آشوری عراق، در اظهارات نمایندگان اقلیت های این کشور را متهم کرد که به نام اقلیت ها به مجلس راه یافته و در واقع برای احزاب بزرگ فعالیت کرده و نمایندگان حزبی هستند.

به گزارش کردپرس، یونادم کنا دبیر کل جنبش دمکرات آشوری عراق و نماینده پیشین مجلس این کشور در گفتگو با روداو اعلام کرد که اصلاح قانون انتخابات عراق دارای کاستی هایی است و به همین دلیل اقلیت های این کشور در هر حوزه انتخابیه نمی توانند نمایندگان خود در این منطقه را انتخاب کنند و کردها و اعراب نیز می توانند به آنان رای دهند.

وی افزود که نتیجه این وضعیت این است که بسیاری از نمایندگان اقلیت ها با حمایت احزاب سیاسی بزرگ و به نام اقلیت ها  وارد مجلس شده و در واقع نماینده این احزاب است.

همچنین فاروق حنا عطو نامزد مستقل مسیحیان به روداو گفت که به عنوان نامزد مستقل چپ کردستانی و نماینده کلدانی ها، آشوری و سریانی ها وارد رقابت های انتخاباتی شده و از سوی هیچ حزبی حمایت نمی شود و نامزدهای مستقل نیز در انتخابات شرکت کرده اند.

در انتخابات زودهنگام مجلس عراق که قرار است 10 اکتبر برگزار شود تمام عراق برای اقلیت ها یک حوزه انتخابیه محسوب می شود و رای دهندگان اقلیت ها در هر منطقه می توانند به نامزدهای همه مناطق رای دهند.

سهم مسیحیان از کرسی های مجلس عراق نیز 5 کرسی تعیین شده است، اما یونادم کنا این تعداد را برای مسیحیان بسیار کم دانسته و می گوید برای 200 هزار مسیحی ساکن بغداد فقط یک کرسی تعیین شده و در همین حال 20 هزار مسیحی ساکن کرکوک نیز 1 کرسی در مجلس سهم دارند.

وی با انتقاد از روند انتخابات گفت که در این شرایط اقلیت ها خود نمی توانند نمایندگانشان در مجلس را انتخاب کنند، بلکه کردها و اعراب می توانند با رای خود در انتخاب آنان دخیل باشند و می بایست رای گیری اقلیت ها به صورت مجزا و ویژه برگزار می شد و احزاب نمی توانستند با حمایت از نامزدهای اقلیت ها مالک سهم کرسی های آنان در مجلس شوند.