تجمع اعتراضی معلمان مریوانی نسبت به نظام رتبه بندی فرهنگیان
سرویس کردستان - معلمان شهرستان مریوان با تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان، خواستار اجرای نظام رتبه‌‌بندی و بازگرداندن جایگاه اجتماعی شایسته جامعه فرهنگیان شدند.

به گزارش کرد پرس، صبح روز شنبه سوم مهر ماه 1400 همزمان با روز نخست سال تحصیلی، شماری از معلمان شهرستان مریوان با تجمع در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان نسبت به برخی ناعدالتی ها در ساختار آموزش و پرورش اعتراض کردند.

در این تجمع اعتراضی، نماینده معلمان معترض با قرائت بیانیه‌‌ای، خواسته‌‌های اصلی معلمان را بیان کرد که شامل 2 محور حل مشکل معیشتی و ایجاد تغییر در حقوق معلمان در چارچوب نظام رتبه‌‌بندی و بازگرداندن پایگاه اجتماعی شایسته به جامعه فرهنگی بود.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع معترضان حضور یافت و گفت: مشکلات معلمان مشکلی سراسری و کشوری است و به عنوان شخصیتی که در خانواده‌‌ای فرهنگی پرورش یافته با مشکلات معیشتی معلمان آشنا است.

شیوا قاسمی‌‌پور افزود: من با توجه به پرورش یافتنم در خانواده‌‌ای فرهنگی عضو کمیسیون آموزش مجلس شدم و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون همواره پیگیر مشکلات معیشتی معلمان بوده‌‌ام.

وی همچنین به زمان و مقطع طرح نظام رتبه‌‌بندی در دولت قبلی اشاره کرد و اظهار کرد: پرسش این است که چرا در طول 8 سال گذشته که دولت قبلی سر کار بود نظام رتبه‌‌بندی مطرح نشد و در چند ماه پایانی کار دولت طرح شد؟ دلیل این امر آن است که دولت قبلی با ایجاد تعهدات و بار مالی برای دولت آینده، از خود قهرمان بسازد و اعلام کند که دغدغه معیشت معلمان را داشته است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد همچنین به معلمان مریوانی وعده داد که از هفته آینده همراه با دیگر نمایندگان، پیگیری نظام رتبه‌‌بندی را ادامه خواهند داد و طرح نظام رتبه‌‌بندی در مجلس بارگذاری شده و این اتفاق در کمیسیون آموزش مجلس حتی یک مخالف هم نداشت.

قاسمی پور اظهار امیدواری کرد که با اجرای نظام رتبه‌‌بندی، مشکلات معیشتی معلمان پایان یابد و جایگاه جامعه فرهنگی کشور ارتقا یابد.