مسئله کُرد تنها با سلاح حل می شود
سرویس ترکیه - دوغو پرینچک رهبر حزب وطن ترکیه با انتشار بیانیه ای کتبی اعلام کرد که حل مسئله کُرد تنها از طریق سلاح ممکن است و این تصمیم را تصمیم ملت ترکیه خواند.

به گزارش کردپرس، دوغو پرینچک رئیس حزب وطن ترکیه با انتشار بیانیه ای کتبی در واکنش به بحث های اخیر احزاب سیاسی ترکیه درباره حل مسئله کرد، اعلام کرد که این مسئله تنها با سلاح حل می شود.

در این بیانیه آمده است که «ایالات متحده و سازمان جدایی طلب، در برابر حاکمیت ارضی و حل مسالمت آمیز مسئله کُرد، تفرقه و جنگ را به ترکیه تحمیل کرده اند. جمهوری ترکیه نیز با سلاح پاسخ آنها را داده است و وطیفه پاکسازی گروه جدایی طلب در داخل و خارج از مرزهای ترکیه به پایان خود نزدیک شده است. این مسیر هم مسیری است که سمبل اراده ملت تُرک، یعنی مجلس آن را برگزیده است.»

در بخش های دیگری از این بیانیه که به نام حزب وطن و با امضای دوغو پرینچک متشر شده آمده است: 

«گروه مزدوران [رئیس جمهور ایالات متحده جو] بایدن که از مدیران حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، حزب خوب، حزب دموکراتیک خلق ها و کارگران کردستان (HDP/PKK) حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA)، حزب آینده، و حزب سعادت تشکیل شده است، مدتی است که با ادعای پیدا کردن راه حل برای مسئله کرد در حال برگزاری کارزار هستند. 

هدف مزدوران بایدن حل مسئله کردها نیست، بلکه ایجاد هرج و مرج و آشوب در ترکیه در چارچوب پروژه های آمریکایی - اسرائیلی است. آنها برای تضعیف راه حل مسلحانه موفقیت آمیز ارتش ترکیه و نجات PKK، کارزار خود را به مجلس کشانده اند.»

رئیس حزب وطن در ادامه این بیانیه با بیان این که مجلس ترکیه به عنوان سمبل اراده ملت به این موضوع پاسخ شایسته ای خواهد داد، پیش نویس یک طرح را برای حل مسئله کرد، در 7 بند به مجلس ترکیه ارائه داد. در تمام این 7 بند بر مبارزه مسلحانه برای حل مسئله کرد تاکیده شده است. همچنین در بند هفتم این طرح، حزب وطن از زبان مجلس ترکیه با مخاطب قرار دادن همه جهان اعلام کرده است که «هرگز اجازه تشکیل دولت دوم اسرائیل را تحت نام کردستان در منطقه نخواهد داد» و از همسایگان خود سوریه، عراق، ایران، آذربایجان، و روسیه، که به تشخیص این حزب هدف برنامه های جدایی طلبانه هستند، خواسته است تا در کنار ترکیه باشند.