چهره علمی دانشگاه کردستان بر اثر کرونا فوت کرد
سرویس کردستان – روز گذشته بر اثر ابتلای چهره علمی دانشگاه کردستان به ویروس کرونا، این چهره علمی و استاد دانشگاه فوت کرد.

به گزارش کرد پرس، داوود طالب پور عضو هیات علمی رشته جغرافیای دانشگاه کردستان تسلیم کرونا شد و قلب این استاد از تپش افتاد.

با وداع تلخ طالب پور، افزون بر ریاست و اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان دانشجویان این استاد جغرافیا نیز با پیام های تسلیت در غم و اندوه خانواده طالب پور شریک شدند.

در خرداد ماه سال گذشته نیز ناصر قادری عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان در جدال با کرونا تسلیم مرگ شد.