موضع جماعت عدالت کردستان در خصوص همایش عادی سازی روابط با اسرائیل در اربیل
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبر حزب جماعت عدالت کردستان تاکید کرد که اگر دولت اقلیم کردستان از برگزاری کنفرانس دعوت عراق به سازش با اسرائیل مطلع بوده باشد، این مطلع بودن فاجعه است و اگر بی اطلاع بوده، فاجعه ای بزرگتر است.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، علی باپیر رهبر حزب جماعت عدالت کردستان- عراق در اظهاراتی درباره برگزاری کنفرانس دوعت عراق به سازش با اسرائیل در اربیل، گفت که 300 نفر در سالنی در اربیل جمع شده و خواستار عادی سازی روابط عراق با اسرائیل شده اند و اگر دولت اقلیم کردستان از این کنفرانس مطلع بوده، این خود فاجعه است و اگر هم مطلع نبوده، فاجعه ای بزرگتر است.

از سوی دیگر محمد حکیم سخنگوی این حزب نیز طی گفتگو با شبکه تلویزیونی پیام، ارگان رسمی جماعت عدالت، گفت که این حزب با هرگونه نشست و کنفرانسی که صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل را ترویج کند مخالف است، زیرا اسرائیل ساختاری اشغالگر در خاک مسلمانان است.

وی اجازه دولت اقلیم کردستان برای برگزاری این کنفرانس در اربیل، اشتباهی مهلک است.