دمیرتاش: HDP خواستار حل همه مسائل ترکیه است
سرویس ترکیه - صلاح الدین دمیرتاش به فراخوان مبارزه برای صلح از سوی HDP واکنش نشان داد و گفت این اعلامیه نشانه بارز عزم HDP برای حل همه مسائل ترکیه است.

به گزارش کردپرس، صلاح الدین دمیرتاش رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در واکنش به اعلام اصول یازده گانه برای رسیدن به دموکراسی و صلح و عدالت از سوی این حزب، گفت که HDP برای حل همه  مسائل ترکیه تلاش می کند و نشانه آن نیز انتشار همین اعلامیه است.

صلاح الدین دمیرتاش رهبر در بند HDP که به طور محدود می تواند در فضای مجازی پیام منتشر کند، امروز پس از اعلام اصول یازده گانه از سوی رهبران HDP پیامی به شرح زیر منتشر کرد:

«پاسخ به این فراخوان های ارزشمند برای توسعه و رسیدن به دموکراسی و صلح اجتماعی پایدار، بی اندازه مهم است. HDP یکی از احزاب ترکیه است و خواستار حل همه مسائل در این کشور است. این اعلامیه نیز نشانه بارز این امر است.»

گفتنی است HDP امروز اعلامیه «فراخوان مبارزه مشترک برای دموکراسی، صلح و عدالت» را در یازده ماده اصلی ارائه داد و از همه گروه های جامعه خواست تا برای رسیدن به دموکراسی، صلح و عدالت همراه هم شوند.