کسی که HDP را مشروع بداند خائن است
سرویس ترکیه - سلیمان سویلو ضمن نامشروع دانستن HDP از کسانی که این حزب را مشروع بدانند به عنوان خائن به ملت نام برد.

به گزارش کردپرس، سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که هر کس حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) را مشروع بداند به کشور خیانت کرده است.

سلیمان سویلو در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی جدید مرکز آموزش پلیس «دیدیم مورال» در سخنانی  با ربط دادن راهپیمایی های اخیر دانشجویان در اعتراض به نبود خوابگاه و گرانی کرایه خانه، به سازمان های تروریستی، اعلام کرد: «اساسا نقطه آغاز همه این حرکت ها سازمان های تروریستی حاشیه ای هستند که تحت عنوان جشنواره و فستیوال و کنسرت و ... سعی در نفوذ به فضای آزادی و دموکراسی خواهی دارند.»

او در ادامه با ادعای این که سیستم بین المللی از حرکات تروریستی این گروه ها حمایت می کند، گفت: «در پشت این حمایت پول، قدرت رسانه ای و زیر ساخت های علمی وجود دارد. آنها از فضای سیاسی به نفع خود بهره برداری می کنند. درست مانند PKK [حزب کارگران کردستان] که از طریق یک حزب از فضای سیاسی سوء استفاده می کند. بنابراین مشروع دانستن HDP از سوی برخی برای آن مشروعیت به بار نمی آورد. این کار خیانت به دموکراسی و مردم است. مشروعیت از طریق حرف زدن به دست نمی آید. مشروعیت دادن به حزبی که همه از رابطه آن با سازمان تروریسیتی خبر دارند، به معنای خیانت به مبارزه این کشور با تروریسم است.»