طرح جامع پايانه‌هاي مرزي شوشمی و شيخ صله تصويب شد
سرویس کرمانشاه _ طرح جامع پايانه هاي مرزي سومار، شيخ صله و شوشمي در کارگروه ویژه مرز استان تصویب شد.

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه در جلسه كارگروه ويژه مرز استان اظهار داشت: طرح جامع پايانه هاي مرزي براي تصويب نهايي در كارگروه ويژه شوراي امنيت ملي ارسال می شود.

وي بيان کرد: با تصويب طرح جامع سازمان پايانه هاي استان،  مسووليت كلي اين پايانه ها با اداره كل پايانه هاي استان خواهد بود.

استاندار كرمانشاه يكي از موضوعات بسيار مهم براي رونق استان را توجه به امر صادرات عنوان كرد و گفت: بازارچه ها و مرزها  از عوامل موثر در توسعه صادرات هستند و باید برای  ساماندهي آن ها تلاش کنیم.