علل عمده مرگ و میر نوزادان و کودکان در بوکان
سرویس آذربایجان غربی- در دومین کمیته بررسی مرگ و میر نوزادان و کودکان در بوکان عنوان شد؛ که عمده علل مرگ در کودکان در فصل گذشته سرطان و بیماری سیستم عصبی و در نوزادان بر اثر نارسی، بیماری سیستم عصبی و بیماری مادرزادی قلبی بوده است.

به گزارش کردپرس، دومین کمیته بررسی مرگ و میر نوزادان و کودکان بوکان، با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، رئیس ستاد مرکز بهداشت، متخصصین کودکان، زنان و زایمان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان و با هدف بررسی مصوبات پیشین پرونده های مرگ و میرکودکان و نوزادان و شاخص مرگ و میرکودکان و نوزادان در ۶ ماهه اول سال، در محل دفتر مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان برگزار شد.

در این جلسه ضمن مرور مصوبات جلسه پیشین، پرونده های مرگ و میر کودکان و نوزادان بررسی و شاخص مرگ و میر کودکان و نوزادان در ۶ ماهه اول سال به ترتیب ١.٤ در هزار تولد زنده و ٨.٧ در هزار تولد زنده عنوان شد.

همچنین  به این موضوع اشاره شد که عمده علل مرگ در کودکان در فصل گذشته سرطان و بیماری سیستم عصبی و در نوزادان بر اثر نارسی، بیماری سیستم عصبی و بیماری مادرزادی قلبی بوده است.

در ادامه پس از بررسی پرونده های مرگ، کارشناسان حاضر در جلسه ضمن تشریح بیان دیدگاه و نظرات خود بر پیشگیری از تکرار موارد مشابه، تاکید کردند.

در نهایت مقرر شده که انجام آزمایشات ژنتیکی به خانواده های دارای فرزندان با سابقه قبلی توصیه شود. همچنین انجام به موقع معاینات و غربالگری های لازم قبل از بارداری و در حین  بارداری صورت گیرد.

 مراقبت لازم برای مادران از جمله تجویز به موقع اسید فولیک با دُز مناسب در بیماری های سیستم عصبی توصیه شود و به خانواده ها توصیه شود که مراقبت های تخصصی لازم توسط مراقبین بهداشتی صورت گیرد.

در خاتمه نیز مقرر شد که آموزش لازم به خانواده های دارای کودک با فلج مغزی از طریق واحد بهداشت خانواده صورت پذیرد.