وزنه بردار کردستانی عنوان هفتم جهان را کسب کرد
سرویس کردستان - رقابت های یکضرب دسته 55 کیلوگرم مردان قهرمانی نوجوانان جهان با حضور متین محمدی دلاور سقزی از کشورمان به پایان رسید.

به گزارش کرد پرس, این ملی پوش سقزی در حرکت اول نتوانست 87 کیلوگرم را بالای سر ببرد, در حرکت دوم و سوم توانست با موفقیت 87 و 92 کیلو را ثبت کند. 

در دو ضرب، متین محمدی دلاور کردستانی ابتدا 110 کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم و سوم نتوانست 114 و 118 کیلو را ثبت کند.

در پایان رقابت مجموع دسته 55 کیلوگرم مردان قهرمانی نوجوانان جهان، نماینده تایلند، ترکیه و عربستان سعودی عناوین اول تا سوم را کسب کردند و متین محمدی در جایگاه هفتم قرار گرفت.