حکومت ترکیه خود بخشی از مسئله کرد است/زبان کردی حق مسلم کردها و غیرقابل مذاکره است
سرویس ترکیه - علی باباجان از حکومت ترکیه به عنوان بخشی از مسئله کُرد نام برد و اعلام کرد گفتگو با مجلس ترکیه برای حل این مسئله بی فایده است.

به گزارش کردپرس، علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) در واکنش به نبود خدمات به زبان کردی در مجلس ترکیه، گفت رفتارهای تبعیض آمیزی در ترکیه وجود دارد و حکومت خودش منبع ایجاد مسئله کُرد است.

بنا بر خبر گازته قارینچا، باباجان که در مراسم افتتاحیه دفتر جدید حزب خود در اسنیورت شرکت کرده بود با بیان این که زبان کردی زبان میلیون ها نفر در ترکیه است گفت: «آنها [حزب حاکم] می گویند مسئله کرد وجود ندارد؛ شما اسم این رفتار را چه می گذارید؟! ما در هفته گذشته در فعالیت های مجلس دیدیم که مسئله کرد چیست و چه نیست. این ایدئولوژی نژادپرستانه باید تغییر کند. نام این مسئله، مسئله کُرد است.»

باباجان در ادامه گفت: «زبان کردی حق مسلم این مردم است و نباید بر سر آن مذاکره کرد. وظیفه دولت به رسمیت شناختن همه این حقوق است. ما مسئله کرد را می بینیم، می شناسیم و می دانیم که راه حل آن از طریق سیاست های مشروع و دموکراتیک است. کاش مجلس می توانست این را حل کند. اما انتظار راه حل از مجلس فعلی بیهوده است. در حال حاضر حکومت خودش بخشی از این مسئله است؛ منبع ایجاد مسئله است.»

لازم به ذکر است که از هفته گذشته امکان ترجمه همزمان و ارائه خدمات به چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، روسی، و عربی در مجلس فراهم شد، این در حالی بود که همچنان ترجمه همزمان کُردی به عنوان زبان بیش از 20 میلیون تن از شهروندان این کشور وجود ندارد (گازته دیوار).