اعلام نتایج اولیە نامزدهای کرد پیروز در انتخابات مجلس عراق/ حزب دمکرات بیشترین تعداد کرسی های مجلس را کسب کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نتایج اولیە از تعداد آرای نامزدهای کرد پیروز در انتخابات زودهنگام مجلس عراق در اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشە اعلام شد و بنا بە این آمار حزب دمکرات بیشترین تعداد کرسی را کسب کردە و 31 کرسی را بە دست آوردە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، بنا بە نتایج اولیە اعلام شدە حزب دمکرات 32 کرسی، اتحادیە میهنی 15 کرسی، نسل نو 9 کرسی، اتحاد اسلامی 4 کرسی و جماعت عدالت کردستان 1 کرسی مجلس عراق را بە دست آوردە اند.

همچنین نتایج آرای نامزدهای کرد پیروز در انتخابات نشان می دهد کە نهرو محمد نامزد  حزب دمکرات (پارتی)، در استان اربیل، جمال کوچر نامزد اتحاد  اسلامی در دهوک، سروە عبدالواحد نامزد نسل نو در سلیمانیە و شاخوان عبداللە نامزد حزب دمکرات (پارتی) در کرکوک، بالاترین تعداد آرا در این استان ها را بە دست آوردە اند.

 

آرای نامزدهای پیروز در استان دهوک:

حوزە انتخابیه 1 دهوک

 

جمال کوچر (اتحاد اسلامی – دهوک) 45556 رای

خالید سلیم (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 24465 رای

خلیل غازی (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 21025 رای

اوین سلیم (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 14457 رای

 

حوزە انتخابیه 2 دهوک

 

سگوان یوسف (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 25695 رای

عمر کوچر (اتحاد اسلامی – دهوک) 23173 رای

زوزان علی (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 20098 رای

 

حوزە انتخابیه 3 دهوک

 

موفق شهاب (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 25255 رای

چیایی تیمور (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 21951 رای

ایمان عبدالرزاق (یەکیتی – دهوک) 16345 رای

ویان صبری (حزب دمکرات (پارتی) – دهوک) 16170 رای

 

 

آرای نامزدهای پیروز در استان سلیمانیە:

 

حوزە انتخابیه 1

 

ریبوار عبدالرحمان (نسل نو – سلیمانیە) 15805 رای

یادگار محمود (حزب دمکرات (پارتی) – سلیمانیە) 8039 رای

دارا محمد احمد (اتحادا سلامی – سلیمانیە) 7068 رای

نرمین معروف (اتحادیه میهنی – سلیمانیە) 5745 رای

 

حوزە انتخابیه 2

 

بدریە ابراهیم رشید (نسل نو – سلیمانی) 22903 رای

بریار رشید (اتحادیه میهنی – سلیمانیە) 11104 رای

آسو فریدون (اتحادیه میهنی – سلیمانیە) 8976 رای

 

حوزە انتخابیه 3

 

مثنی امین (اتحاد اسلامی – حلبچە) 12817 رای

چرو محمد شریف (اتحادیه میهنی – حلبچە) 11929 رای

آریان عزیز احمد  (نسل نو – حلبچە) 10985 رای

 

حوزە انتخابیه 4

 

سروە عبدالواحد (نسل نو – سلیمانیە) 25942 رای

سوران عمر سعید (جماعت عدالت – سلیمانیە) 19887 رای

غریب احمد مصطفی (اتحادیه میهنی – سلیمانیە) 13334 رای

ناسکە عبداللە رسول (حزب دمکرات (پارتی) – سلیمانیە) 12039 رای

 

حوزە انتخابیه 5

 

موفق حسین قادر (نسل نو – گرمیان) 20588 رای

شوان محمد رستم (حزب دمکرات (پارتی) – گرمیان) 8737 رای

سروە محمد رشید (اتحادیه میهنی – گرمیان) 6337 رای

کاروان علی یارویس (اتحادیه میهنی – گرمیان) 6132 رای

 

آرای نامزدهای پیروز استان اربیل؛

 

 

حوزە انتخابیه 1

 

نهرو محمود (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 35497 رای

سیپان عزیز (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 31585 رای

محمد صدیق (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 25170 رای

جوان عبداللە (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 11628 رای

 

حوزە انتخابیه 2

 

وزیرە احمد (نسل نو – اربیل)  22468 رای

خدر علی منتک (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 22294 رای

آمانج محمود هرکی (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 20846 رای

کوردو عمر (اتحادیه میهنی – اربیل) 10195 رای

 

حوزە انتخابیه 3

 

ریبوار هادی (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 20641 رای

ویان عبدالعزیز (نسل نو – اربیل) 13450 رای

لیلا اکرم سعید (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 8638 رای

 

حوزە انتخابیه 4

 

محمد اسماعیل (نسل نو) 22676 رای

مریوان قرنی (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 18666 رای

صباح صوبحی (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل)  16490 رای

نهلە قادر (حزب دمکرات (پارتی) – اربیل) 12058 رای

 

آرای نامزدهای پیروز در استان کرکوک:

 

حوزە انتخابیه 1

 

شاخوان عبداللە (حزب دمکرات (پارتی) – کرکوک) 28531 رای

امید محمد احمد (نسل نو – کرکوک) 17779 رای

دیلان غفور (اتحادیه میهنی – کرکوک) 14661 رای

صباح حبیب قادر (اتحادیه میهنی – کرکوک) 10857 رای

 

حوزە انتخابیه 2

 

ارشد صالحی (جبهه ترکمانی – کرکوک) 70000 رای

گیلان علی قادر (اتحادیه میهنی – کرکوک) 8966 رای

نجوا حمید کاکە یی (حزب دمکرات (پارتی) – کرکوک) 8877 رای

غریب عسکر (فتح – کرکوک) 5234 رای

 

آرای نامزدهای پیروز در استان نینوا:

 

حوزە انتخابیه 1

 

اخلاص دلیمی (حزب دمکرات (پارتی) – نینوا) 10998 رای

توعمە لهیبی (حزب دمکرات (پارتی) – نینوا) 9970 رای

احلام رمضان (اتحادیه میهنی – نینوا) 4579 رای

 

حوزە انتخابیه 2

 

کاوین سعید محمد (حزب دمکرات (پارتی) – نینوا) 12529 رای

شریف سلیمان علی (حزب دمکرات (پارتی) – نینوا) 10999 رای

شیروان دوبردانی (حزب دمکرات (پارتی) – نینوا) 7240 رای

رونزی زیاد (اتحادیه میهنی  - نینوا) 5840 رای

 

حوزە انتخابیه 3

 

در این حوزە انتخابیە محما خلیل، ویان دخیل و ماجد شنگالی 3 نامزد حزب دمکرات (پارتی) پیروز شدە اند.

 

در حوزە انتخابیه 4 در زومار و تلعفر ابراهیم محمد قبو نامزد حزب دمکرات (پارتی) پیروز شدە است.

 

آرای نامزدهای پیروز استان دیالی:

 

حوزە انتخابیه 2

 

هومام علی مهدی ( فتح – دیالی) 3177 رای

صلاح مهدی سلیمان (عرب سنی – دیالی) 1380 رای

میرفت احمد شوکر (حزب دمکرات (پارتی) – دیالی) 882 رای (هنوز نهایی نشدە)

 

حوزە انتخابیه 4

 

سوزان منصور کرم (اتحادیه میهنی – خانقین) 14301 رای

 

انتخابات زودهنگام مجلس عراق دیروز یک شنبە 18 مهر / 10 اکتبر برگزار شدە و اتحادیە میهنی و جنبش تغییر در چارچوب ائتلاف انتخاباتی جنبش تغییر در انتخابات شرکت کردن و نتایج اولیە رای گیری انتخابات نشان دهندە کاهش چشمگیر آرای این دو حزب است و کمیته اجرایی حزب جنبش تغییر نیز در اطلاعیه ای شکست در انتخابات مجلس عراق را پذیرفته و از رای دهندگان خود عذرخواهی کرد و اتحادیە میهنی نیز اعلام کردە حاضر بە پذیرش نتایج انتخابات در اربیل نیست.