موفقیت کُردها در بغداد به نفع کُردهای سوریه است
عضو حزب دموکرات کُرد در سوریه(P.D.K.S)، گفت‌:موفقیت کُردها در انتخابات پارلمانی عراق بر موقعیت کُردها در سوریه تاثیر می‌گذارد.

ریزان ناسان عضو حزب دموکرات کُرد در سوریه(P.D.K.S) در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به تاثیر موضوع انتخابات پارلمانی عراق بر وضعیت کُردها، اظهار کرد:قطعا کسب کرسی‌های بیشتر پارلمانی توسط احزاب کُرد به نفع منافع عمومی کُردها در عراق است و توسعه دموکراسی در عراق و اقلیم کُردستان می‌تواند حقوق دو طرف را تامین کند.

وی ادامه داد:هر چقدر لوازم و اسباب دموکراسی فراهم شود، شرایط زندگی مناسبتر خواهد شد و عراق نیز باید در همین چهارچوب حرکت کند.

وی افزود:آنچه که از انتخابات عراق دیده می‌‌شود، موفقیت آمیز بوده و موضوع سلامت انتخابات بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و کُردها نیز به کرسی‌های مورد نظر خود دست پیدا کردند.