انبوهی از فضاهای بی روح در شهر کرمانشاه وجود دارد
سرویس کرمانشاه _ امیر رحیمی با اشاره به وجود انبوهی از فضاهای دل مرده و بی روح در شهر، گفت: این مورد تحت تاثیر ناهمگونی های موجود به عنوان آلودگی بصری معنا و مفهومی را به شهروندان القا نمی‌کند.

به گزارش کردپرس، امیر رحیمی بعد از ظهر امروز در نشست تخصصی کمیته زیباسازی شهرداری کرمانشاه اظهار کرد: احساس آرامش خاطر و آرامش بصری یکی از اصلی ترین نیازهای اساسی جامعه شهروندی در کرمانشاه است.

وی افزود: احساس آرامش خاطر نشاط و حس سرزندگی یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه شهروندی در کرمانشاه است که مجموعه مدیریت شهری به ویژه کمیته زیباسازی باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

سرپرست شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: سیما و منظر شهری تحت تاثیر از اغتشاشات بصری چهره‌ای نامطلوب را به وجود می آورد.

رحیمی خاطرنشان کرد: کارایی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده توسط شهرداری، زمانی به جایگاه مطلوب خود می رسد که شهروندان از آن رضایت داشته باشند و ما بتوانیم سلامت جسم و روح شهروندان را به خوبی تحت تاثیر زیبایی‌های محیطی قرار دهیم و در این زمینه فرهنگ، ادراک و آگاهی شهروندان را در برنامه ریزی و طراحی شهری و همچنین زیباسازی مدنظر قرار دهیم.