نتایج انتخابات زودهنگام مجلس عراق در استان کرکوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- بر اساس نتایج انتخابات مجلس عراق در استان کرکوک، کردها 6 کرسی از 12 کرسی این استان را بە دست آوردە اند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، نتایج اعلام شدە از سوی دفتر کمیسیون عالی انتخابات عراق از  انتخابات مجلس عراق و نامزدهای پیروز در استان مورد مناقشە کرکوک؛ بە این صورت اعلام شدە است:

 

حوزە انتخابیە 1 کرکوک:

شاخوان عبداللە از حزب دمکرات: 31548 رای

امید محمد از نسل نو: 19489 رای

دیلان غفور هم پیمانی کردستان: 18173 رای

صباح حبیب از  هم پیمانی کردستان: 13243 رای

مهیمن علی  مستقل: 12407 رای

 

حوزە انتخابیە 2 کرکوک:

 

ارشد صالحی از  جبهە ترکمانی: 19584 رای

گیلان قادر  از هم پیمانی کردستان: 11232 رای

نجوا حمید از  حزب دمکرات: 10018 رای

سوسن عبدالواحد از  جبهە متحد ترکمانی: 6542 رای

 

حوزە انتخابیە 3 کرکوک:

 

محمد علی نجم از تقدم الوطنی: 21047 رای

راكان جبوری از  هم پیمانی عربی: 12890 رای

وصفی عاصی از  جبهە عربی: 9670 رای