چرایی کاهش کرسی های اتحادیە میهنی بە ویژه در کرکوک و سرنوشت منصب ریاست جمهوری عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی درباره کاهش آرای این حزب در انتخابات زودهنگام مجلس عراق، سە دلیل عمدە و از جملە اختلافات و تنش های داخلی اخیر در حزب را بە عنوان عوامل اصلی کاهش آرا و کرسی های این حزب برشمرد.

کردپرس؛

انتخابات زودهنگام مجلس عراق روز یک شنبه 10 اکتبر / 18 مهر در سرتاسر این کشور برگزار شده و اتحادیه میهنی کردستان با وجود تشکیل ائتلاف انتخاباتی با جنبش تغییر، در این دوره از انتخابات با کاهش آرا و در نتیجه تعداد کرسی های خود در مجلس عراق مواجه شد.

روند ملا محمود عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی و جانشین مسئول تشکیلات این حزب در کرکوک، در این مورد طی گفتگوی اختصاصی با کردپرس گفت که نظام انتخاباتی در این دوره جدید و متفاوت از دوره های پیشین بود، اتحادیه میهنی نیز برای این انتخابات به تفاهم هایی با دیگر احزاب دست یافته و با جنبش تغییر نیز وارد ائتلاف و هم پیمانی انتخاباتی شد؛ اما اتحادیه میهنی دچار اختلاف و تنش های داخلی شدیدی شده و از سوی دیگر وجود نامزدهای مستقل موجب کاهش آرای این حزب شده است، به طور مثال در منطقه سوران بیشتر رای دهندگان به اتحادیه میهنی رای می دهند، اما همان رای دهندگان وقتی یک نامزد مستقل از وابستگان آنان به میدان می آید، آرای خود را به جای اتحادیه میهنی به این نامزد مستقل می دهند. یکی دیگر از عوامل اصلی کاهش آرای اتحادیه میهنی نیز اختلافات و تنش های داخلی اخیر در حزب بوده و عامل دیگر نیز انحصارطلبی ها در برخی مناطق است و از جمله در اربیل، این انحصار طلبی موجب بروز تقلب و نقض قوانین شده و آرای تقلبی به صندوق ها انداخته شده است.

با وجود اینکه کرکوک از گذشته پایگاه اتحادیه میهنی محسوب شده و انتظار می رفت تعداد کرسی های بیشتری را در این شهر کسب کند، اما در این منطقه نیز دچار کاهش آرا و تعداد کرسی ها شده و در مقابل، حزب دمکرات توانست دو کرسی را در کرکوک به دست آورد؛ روند ملا محمود در این خصوص به کردپرس گفت که متاسفانه شمار زیادی از آرای کردها در کرکوک هدر رفت، بیش از 25 هزار رای کردها، به نامزدهای مستقل و نامزدهای احزاب داده شده که هیچ یک نتوانستند حد نصاب آرای را کسب کنند؛ اتحادیه میهنی پیشتر به این نامزدهای مستقل و دیگرانی که احتمال پیروزی برای آنان وجود نداشت، توصیه کرد که وارد انتخابات نشده و موجب پراکندگی آرای کردها نشوند، اما آنان توجهی به این توصیه و نصایح نکردند و بدون شک اگر این تعداد زیاد از آرای کردها در کرکوک هدر نمی رفت، اتحادیه میهنی می توانست آرا و کرسی های  بیشتری را به دست آورد.

وی اشاره کرد که حزب دمکرات کردستان (پارتی) در حوزه انتخابیه 1 کرکوک فقط یک نامزد را معرفی کرده و مشخص است که این نامزد با آرای اعضا و کادرها و طرفداران حزب پیروز می شود و در حوزه دو کرکوک نیز یک نامزد زن را از کردهای کاکه یی معرفی کرده که با استفاده از قانون کرسی هایی که به زنان اختصاص می یابد، به مجلس راه یافت.

بنا به توافق های میان کردها، سنی ها و شیعیان در عراق منصب ریاست جمهوری این کشور سهم کردها و در میان کردها نیز سهم اتحادیه میهنی بوده و در دوره های گذسته نیز ریاست جمهوری در اختیار این حزب بوده است، اما حزب دمکرات از دوره پیش خواستار تصدی این منصب بوده و نامزدی را برای این منصب معرفی کرده و به نظر می رسد در دوره کنونی نیز بخواهد این منصب را به دست آورد؛ روند ملا محمود در این خصوص می گوید که توافق بر سر منصب ریاست جمهوری عراق صورت گرفته  و این منصب سهم کردها و در میان کردها سهم اتحادیه میهنی است، با این حال نظرات متفاوتی در این مورد وجود دارد و کردها با یکدیگر  اتفاق نظر ندارند، اتحادیه میهنی بر این باور است که باید روندی دمکراتیک در پیش گرفته شود و در عین حال هم تاکید می کند که ریاست جمهوری سهم این حزب است و از این منصب صرف نظر نمی کند، اما تاکنون در هیچ یک از نشست های رسمی از هیچ شخصی به عنوان نامزد تصدی این منصب نامی برده نشده است.

این در حالی است که بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیه میهنی پیشتر و پس از شرکت در فرآیند رای گیری در انتخابات مجلس عراق، به خبرنگاران گفت که نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق برهم صالح عضو شورای رهبرای اتحادیه میهنی و رئیس جمهور کنونی عراق است.

مصاحبه: منصور رحیمی