معیشت اقشار کم در آمد را دریابید
سرویس کرمانشاه _ ماموطاهر کردبهمن رئیس سابق شورای شهر مرزی نودشه و از فعالان و دلسوزان منطقه اورامانات در قالب یک یادداشت به ضرورت توجه بیشتر به بهبود معیشت اقشار کم درآمد پرداخته است:

خبرگزاری کردپرس _ دولت محترم باید به قشر مستضعف توجه کند زیرا وضع معیشت قشر کم درآمد بسیار سخت است. قیمت خورد و خوراک هر روز بالا می رود. کرایه خانه بی حد بالا رفته و پول پیش سرسام آور شده است. میان حقوق کارکنان دولت چه شاغل و چه بازنشسته فاصله های زیادی مشاهده می شود. مجلس و دولت باید این فاصله ها را به هم نزدیک کنند و حقوق ها برابر شوند.

ما همه انسان هستیم اما یکی 20 میلیون، دیگری 30 میلیون، یکی 10 میلیون، یکی 5 میلیون و آن یکی 3 میلیون حقوق می گیرد. این عدالت نیست. درصد اضافه حقوق کارکنان باید برای حقوق بگیران زیر ده میلیون باشد و هر سال باید اضافه کردن حقوق ها را از افراد کم حقوق شروع کنند و جایز نیست درصد تازه ای به حقوق های بالا اضافه شود.

انقلاب، نظام، مجلس و دولت اسلامی همه باید به اقشارکم درآمد رسیدگی کنند، چون انقلاب، انقلاب مستضعفین است. انشاءلله مجلس ، دولت و مدیران انقلابی تلاش کنند این گرانی ها را مهارکنند و اجازه ندهند غارتگران و سودجویان به این ملت نجیب آسیب برسانند. بودجه مملکت را بطور عادلانه تقسیم نمایند و مناطق مرزی و محروم و دشمن شکن را هیچوقت فراموش ننمایند.