لیست مرگ برای کشتار روزنامه نگاران افشاگر تشکیل شده است
سرویس ترکیه - صدات پکر در آخرین افشاگری های خود ادعا کرد که لیست مرگ برای کشتن او و تعدادی از روزنامه نگاران افشاگر تشکیل شده است.

به گزارش کردپرس، صدات پکر رئیس گروه مافیا ادعا کرد که فهرستی برای کشتار او و برخی روزنامه نگاران منتقد حکومت ترکیه تهیه شده است.

صدات پکر رئیس باند مافیایی نزدیک به حکومت ترکیه، با انتشار رشته توئیتی گفت که فهرستی به نام "فهرست مرگ" برای کشتن برخی از روزنامه نگاران منتقد حکومت تهیه شده است. پکر نوشت: «فهرستی از کسانی که باید کشته شوند وجود دارد که من نیز در بین آنها هستم. برخی روزنامه نگاران مخالف حکومت نیز به دلیل گزارش افشاگری های من در این فهرست ثبت شده اند. کسانی که در دستشان سلاح دارند چرا می خواهند کسانی را که قلم به دست دارند بکشند؟ کسی که افشاگری کرده است من هستم، روزنامه نگارها نیستند!»

او خطاب به عبدالقادر سلوی یکی از مشهورترین روزنامه نگاران حکومت که دستی بر آتش پرونده سازی برای منتقدان حکومت دارد، نوشت: «عبدالقادر بی شرف، منتظر تو هم هستم. شما جماعت دو رو، گروه سادات (SADAT) که خود را دیندار نشان می دهند اما در اصل شیطان هستند، شما را هم خواهم دید.»

پکر در ادامه در رابطه با گروه آلفا در سادات افشاگری کرد و گفت که «این شیطان ها می خواهند ما بپذیریم که سادات تنها یک شرکت آموزش دفاعی است.» او مدعی شد که تیم های آلفا که درون تیم سادات وجود دارند، تیم های تخصصی در زمینه اطلاعات و عملیات ترور هستند. 

او از تیم سادات پرسید که رابطه این تیم با «نوزاد تارهان» که استاد جنگ روانی است، چه می تواند باشد؟

لازم به ذکر است شرکت سادات  که نام آن در افشاگری های صدات پکر مطرح شد و به سر زبان ها افتاد، شرکتی خصوصی در حوزه آموزش دفاعی و مشاوره نظامی و خرید و فروش اسلحه و مهمات در عرصه بین المللی است. این نام نیز مخفف عبارت «Savunma Danışmanlık» و همچنین در عربی به معنای آقایان است. این شرکت اولین بار در 2012 توسط تعدادی از ژنرال های بلند پایه بازنشسته ارتش تاسیس شد. صدات پکر در افشاگری های خود مطرح کرد که سادات مسئول ارسال سلاح به جبهه النصره بوده است. 

صدات پکر اطلاعات بیشتری درباره هویت افرادی که نام آنها در فهرست مرگ آمده است نداد.