ائتلاف های احتمالی احزاب کرد عراق پس از انتخابات
سرویس جهان- هیوا عثمان، تحلیلگر مسائل کرد عراق ائتلاف احزاب و جریان های کردی پس از پایان یافتن انتخابات پارلمانی در این کشور را برای مشارکت در دولت جدید این کشور محتمل دانست.

به گزارش کردپرس، با این که نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام نشده است اما احزاب کرد عراقی تاکنون نزدیک به 60 کرسی از کرسی های مجلس عراق را که انتخابات آن چهار روز پیش برگزار شد به دست آورده اند.

یکی از مشکلات عراق پس از انتخابات این کشور تشکیل دولت جدید به دلیل فراوانی تعداد احزاب و جریان های سیاسی است که هیچ کدام از آنها به تنهایی قادر به تشکیل دولت نبوده اند. احزاب کرد بویژه حزب دموکرات کردستان عراق همواره یکی از طرفین تشکیل دولت در عراق بوده اند.

هوشیار زیباری از رهبران این حزب اخیرا تشکیل ائتلافی از احزاب کرد برنده در انتخابات به عنوان یک تیم در بغداد را رد نکرده است.

هیوا عثمان، تحلیلگر مسائل کردها در این باره به شرق الاوسط گفته است اگر حزب دموکرات کردستان عراق، نسل نو و ائتلاف پیشرفت بر سر تشکیل یک تیم در بغداد با هم توافق کنند احزاب کرد می توانند باعث ایجاد توازن جدید شوند.

هوال زاخویی، نویسنده  کرد و استاد دانشگاه یکی از ائتلاف های احتمالی را همپیمانی میان حزب دموکرات کردستان عراق و جریان صدر دانست.

او به این روزنامه گفته است دوره پس از انتخابات، مرحله تلاش برای یافتن ائتلاف و ایجاد بلوک های پارلمانی برای تشکیل دولت جدید است. من معتقد هستم که احزاب  و نیروهای سیاسی کرد باید به صورت جدی و فوری برای یافتن فرمول تشکیل ائتلاف با بلوک های شیعی و سنی با هم مذاکره کنند.

مجید شمکالی از نامزدهای راه یافته حزب دموکرات به مجلس عراق به این روزنامه گفته است حزبش مذاکره با هیچ کس و هیچ حزبی را رد نمی کند و تنها ملاک آنها داشتن دیدگاه و برنامه مشترک است.