با نگاهی سنتی و هزینه بر، شهر اداره نمی شود
سرویس کرمانشاه _ سرپرست شهرداری کرمانشاه، گفت: دیگر نمی‌توانیم با نگاهی سنتی و هزینه بر شهر را اداره کنیم و نیازمند رویکردهای نوینی در عرصه مدیریت شهری هستیم.

به گزارش کردپرس؛ امیر رحیمی در جلسه کمیسیون کاهش هزینه ها بر داشتن طرح و برنامه با نگاهی عقلایی در شهرداری تاکید کرد.

امیر رحیمی اظهار کرذ: باید با عقلانیت و خلاقیت و داشتن طرح و برنامه راه حل های جدیدی برای کاهش هزینه ها در نظر گرفته شود و فقط به تنهایی متکی به دریافت عوارض نباشیم.

وی با تاکید بر حذف یا کاهش موازی کاری ها  بیان کرد: روش های مصرف منابع و نیز صرفه جویی و بهینه سازی در مصرف آب و سیستم سوخت، ساماندهی خودروهای حوزه مدیریت شهری و آماده سازی های لازم در زیرساخت‌های سازمان فن آوری و اطلاعات شهری برای استفاده مناسب در راستای تحقق دولت الکترونیک، باید بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.