انجام ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی ایلام
سرویس ایلام - مدیرکل استاندارد ایلام از انجام ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی ایلام طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، مهناز همتی به خبرنگاران گفت: در سال جاری ۲۵۰ بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی به منظور کنترل فرآیند تولید و انطباق آن با استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است.

وی افزود: ۳۰۰ مورد نمونه برداری از مراکز تولیدی، ۲۵۸ مورد بازرسی از واحدهای فنی، و یک هزار و ۲۰۸ مورد نیز بازرسی از مراکز عرضه در سطح استان از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری بوده است.

مدیرکل استاندارد ایلام گفت: ۲۰۵ مورد درخواست امسال در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور استان ثبت و منجر به صدور ۸۲ تاییدیه ایمنی شده است.

همتی ادامه داد: در سال جاری ۲۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد در استان ایلام صادر شد که از این تعداد ۱۱ مورد صدور و ۱۳ مورد نیز تمدید بوده است.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۴۵ هزار تن کالای استاندارد از طریق مرز بین المللی مهران به عراق صادر شده است.

مدیرکل استاندارد ایلام گفت: همچنین در طی این مدت تعداد ۶۴۳ فقره پرونده صادراتی و تعداد ۵۳۰ فقره آزمون تعیین ماهیت در آزمایشگاه اداره استاندارد شهرستان مرزی مهران انجام شده است.