افزایش 30 درصدی بودجه نظامی ترکیه در سال آینده
سرویس ترکیه - جزئیات بودجه سال 2022 ترکیه اعلام شد:181 میلیارد لیر بودجه نظامی.

به گزارش کردپرس، فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه با بیان این که پیشنهاد بودجه سال 2022 برای ارائه به مجلس آماده شده است، گفت که هزینه بودجه سال آینده 1 تریلیون و 750 میلیارد و 957 میلیون لیر خواهد بود که از این میان 181 میلیارد لیر بودجه نظامی است.

بر اساس گزارش جمهوریت، فواد اوکتای در کنفرانس خبری در کاخ بشتپه درباره جزئیات بودجه سال آینده ترکیه اطلاع رسانی کرد. در این پیشنهاد، برای 224 نهاد دولتی بودجه پیشبینی شده است. هزینه بودجه سال آینده 1 تریلیون و 750 میلیارد و 957 میلیون لیر، درآمدهای آن 1 تریلیون و 472 میلیارد و 583 میلیون لیر، و برآورد کسری بودجه 278 میلیارد و 374 میلیون لیر است.

اوکتای اعلام کرد که بودجه اختصاص یافته به نیازهای واحدهای دفاعی و امنیتی از 139.7 میلیارد لیر در سال 2021، با افزایش 29.6 درصدی به 181 میلیارد لیر در سال 2022 می رسد.

همچنین در این طرح پیشنهادی بودجه، 15.2 میلیارد لیر از بودجه صرف آموزش و پرورش، و  122.6 میلیارد صرف امور بهداشتی و پزشکی خواهد شد. 

اوکتای اعلام کرد «بودجه 2022 نقطه عطفی در اهداف ملی ما خواهد بود.»