٣ میلیارد نفر از جمعیت جهان رژیم غذایی سالم ندارند
سرویس ایران- بر اساس گزارش FAO ، سه میلیارد نفر از جمعیت جهان نمی توانند رژیم غذایی سالم داشته باشند و علاوه بر شیوع سوء تغذیه پروتئین-انرژی و کمبود ریز مغذیها، اضافه وزن و چاقی و بیماری های غیر واگیر مرتبط با تغذیه همچنان در حال افزایش است.

به گزارش کردپرس، به نقل از وب دا؛ بر اساس گزارش FAO غذایی که انتخاب می کنیم نه تنها برسلامتی ما و سیاره ما، بلکه بر عملکرد سیستم های کشاورزی و غذایی اثرگذار است.

سیستم پایدار کشاورزی و غذایی سیستمی است که در آن انواع غذاهای کافی،مغذی و ایمن با قیمت مناسب برای همه در دسترس است و هیچ فردی گرسنه نیست یا از هیچ نوع  سوء تغذیه ای رنج نمی برد. در واقع سیستم های پایدار کشاورزی و امنیت غذایی و تغذیه را برای همه ، بدون به خطرانداختن پایه های اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی،برای نسلهای آینده فراهم می کند و منجر به تولید بهتر ،تغذیه بهتر ،محیط بهتر و زندگی بهتر برای همه می شود.

بر اساس گزارش FAO در سیستم های کشاورزی- غذایی، 1 میلیارد نفر در سراسر جهان یعنی بیش از هر بخش اقتصادی دیگر مشغول به کار هستند. علاوه بر این، مصرف و متاسفانه هدر دادن مواد غذایی آسیب های زیادی را بر منابع طبیعی ،محیط زیست و آب و هوا وارد می کند.

تولید غذا اغلب باعث تخریب زیستگاههای طبیعی شده و به انقراض گونه ها کمک می کند. چنین ناکارآمدی ، تریلیون ها دلار هزینه دارد. مهمتر از همه ، سیستم های کشاورزی-غذایی امروزه نابرابریها و بی عدالتی های عمیقی را در جامعه جهانی آشکار می کند.

سه میلیارد نفر از جمعیت جهان نمی توانند رژیم غذایی سالم داشته باشند و علاوه بر شیوع سوء تغذیه پروتئین-انرژی و کمبود ریز مغذیها، اضافه وزن و چاقی و بیماری های غیر واگیر مرتبط با تغذیه همچنان در حال افزایش است.

در همه گیری covid-19 و تبعات اقتصادی ناشی از آن بر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی خانوار و نقش تغذیه در تقویت سیستم ایمنی بدن،تاکید سازمانهای بین المللی بر این است که کشورهای جهان برای تغذیه حدود 10 میلیارد نفر جمعیت جهان در سال 2050 باید به ایجاد سیستم های پایدار کشاورزی و غذایی متعهد شوند.

در شرایط فعلی بحران کووید 19 در جهان،افزایش فقر ناشی از بیکاری و کاهش درآمد خانوارها باعث شده میلیون ها نفر به کمک غذایی فوری نیاز داشته باشند.

روز جهانی غذا 2021 برای دومین بار در حالی که جهان با آثار گسترده همه گیری covid_19 مقابله می کند برگزار می شود و با توجه به بحران کمبود غذا در جهان و دامن زدن انتشار ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن در کاهش دسترسی به غذا برای اقشار آسیب پذیر جامعه،روز جهانی غذا که مصادف با 24 مهر ماه است، امسال نیز با شعار "مبارزه همگانی با کرونا،محیط سالم،تغذیه سالم با تولید و مصرف غذای سالم"برگزار می شود.