رای دادگاه استیناف آمریکا به نفع کردهای مخالف اردوغان
سرویس جهان- دادگاه استیناف آمریکا درخواست دولت رجب طیب اردوغان برای مصونیت نیروهای امنیتی همراه اردوغان در سفر  2017 او به آمریکا از مجازات به دلیل ضرب و شتم کردهای معترض را وارد ندانست.

به گزارش کردپرس، نشریه حقوقی APE-MPE آمریکا از رد درخواست ترکیه برای عدم پیگیری شکایت کردهای معترض ساکن آمریکا از نیروهای امنیتی همراه رجب طیب اردوغان در سفر سال 2017 وی به واشنگتن خبر داد. نیروهای امنیتی همراه رئیس جمهور ترکیه کردهای معترض سفر اردوغان به آمریکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به نوشته این نشریه، آنها حتی به نیروهای پلیس مخفی آمریکا نیز حمله کرده اند.

بعد از آن که دادگاه محلی واشنگتن درخواست اردوغان برای عدم پیگیری شکایت کردهای معترض از نیروهای امنیتی را رد کرد اکنون دادگاه استیناف آمریکا نیز استدلال های ترکیه برای مصون دانستن نیروهای همراه اردوغان را رد کرده است.

10 قاضی دادگاه استیناف آمریکا با توجه به این که خشونت اعمال شده از سوی یک کشور خارجی علیه شهروندان آمریکا و حتی پلیس مخفی این کشور صورت گرفته، خواسته ترکیه را رد کردند. شهادت سه نهاد قانونی آمریکا شامل وزارت دادگستری، وزارت خارجه این کشور و پلیس مخفی آمریکا در رد درخواست اردوغان موثر بوده است. این سه نهاد در یادداشت مشترکی که تقدیم دادگاه استیناف کرده اند تاکید کرده اند نیروهای امینیت همراه اردوغان شامل مصونیت قانونی نیستند.

دولت ترکیه اکنون می تواند به عنوان آخرین راه، درخواست مصونیت نیروهای امنیتی خود از مجازات قانونی را به دیوان عالی آمریکا ارائه کند.

نشریه APE-MPE در گزارشی پیرامون حواشی دیدار سال 2017 اردوغان از واشنگتن نوشت: نیروهای امنیتی همراه رئیس جمهور ترکیه نه تنها به معترضان کرد به سفر اردوغان به آمریکا را مورد ضرب و جرح قرار دادند بلکه به نیروهای پلیس مخفی آمریکا نیز حمله کردند.