زنگ خطر قرمز شدن دوباره وضعیت کرونا در آذربایجان غربی!
سرویس آذربایجان غربی- رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی گفت: تعداد مراجعین به درمانگاه های ١٦ ساعته متاسفانه طی دو هفته اخیر در حال افزایش است و این خود یک زنگ خطر برای افزایش تعداد بستریها در بیمارستانها و ورود مجدد شهرستانها به وضعیت قرمز است.

به گزارش کردپرس، دکتر جواد آقازاده در یک گفت و گوی رادیویی بیان کرد: استان آذربایجان غربی هفته گذشته در آستانه خروج از وضعیت قرمز بود اما در هفته جاری با وجود نارنجی شدن وضعیت مهاباد سه شهرستان دیگر شامل اشنویه، بوکان و پیرانشهر وارد وضعیت قرمز شدند.

دکتر آقازاده ادامه داد: شهرستانهای ماکو، خوی، سلماس، نقده، میاندوآب، شاهین دژ و مهاباد در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان پلدشت، چالدران ، شوط، چایپاره و تکاب در وضعیت زرد هستند.

او بیان کرد: تعداد مراجعین به درمانگاه های 16ساعته متاسفانه طی دو هفته اخیر در حال افزایش است و این خود یک زنگ خطر برای افزایش تعداد بستریها در بیمارستانها و ورود مجدد شهرستانها به وضعیت قرمز است وی افزود: تعداد بیماران بدحال و بستری در بخش ICU  تقریبا ثابت است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به ترددهای زیاد بین شهرستانها و استانها و حضور کارگران فصلی از سایر استانها در استان آذربایجان غربی گفت: علیرغم افزایش تعداد شهرستانها با وضعیت نارنجی و زرد در صورت عدم رعایت پروتکهای بهداشتی چون استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی با وجود دریافت هر دو دوز واکسن احتمال افزایش تعداد مبتلایان وجود دارد.

آقازاده در خصوص واکسیناسیون نیز در استان گفت: استان آذربایجان غربی همگام با سراسر کشور پیش می رود و تا امروز ٢ میلیون و ٧٥٨ هزار و ٢٦٣ دوز واکسن تزریق شده که یک میلیون و ٩٣٧ هزار دز اول و ٨٢١ هزار نفر هم دز دوم را دریافت کرده اند.

دکتر آقازاده تصریح کرد: زمانی ایمنی کامل بوجود می آید که ٨٠ درصد جمعیت هر دو دوز را دریافت کنند یعنی از ٣ میلیون و ٤٠٠ هزار نفر جمعیت استان باید ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر هر دو دز واکسن را دریافت کنند در حالی که تعداد دوز دوم تزریق شده ٧٠٠ هزار دز کمتر از دوز اول است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با درخواست از عموم مردم جهت دریافت دوز دوم با مراجعه به مراکز واکسیناسیون و خانه های بهداشتی گفت: در راستای رساندن دوز دوم به سطح ایمنی در حال حاظر در روستاها واکسیناسیون به صورت خانه به خانه انجام می شود.

او در مورد دانش آموزان ١٢  تا ١٧ سال گفت که  ٥٣ درصد از دانش آموزان دوز اول و  ١.٢ درصد دوز دوم را دریافت کرده اند و از اولیا دانش  آموزان درخواست کرد جهت مراجعه به ٣٩ پایگاه واکسیناسیون آموزش پروش و سایر پایگاها با فرزندان خود واکسن خود را دریافت نمایند.

در خاتمه دکتر آقازاده تاکید کرد: یکی از شرطهای رسیدن به ایمنی کامل، واکسیناسیون فرزندان است، نوع لامبدا و مو ویروس در صورت نفوذ به کشور افراد سن پایین را بیشتر درگیر می کنند.