محکوم به قصاص از دار مجازات رهایی یافت
سرویس کردستان - رئیس شوراهای حل اختلاف کردستان گفت: با تلاش اعضای شعبه ویژه زندان شورای حل اختلاف شهرستان سقز پرونده قتل عمد با اخذ رضایت اولیای دم به صلح و سازش طرفین ختم شد.

به گزارش کرد پرس، بهادر اسدی گفت: پرونده با موضوع قتل عمدی با شکایت اولیای دم و درخواست خانواده ی قاتل، جهت صلح و سازش به شعبه زندان شوراهای حل اختلاف شهرستان سقز ارسال شد.

وی اظهار کرد: پس از طی 4 سال و برگزاری چندین جلسه، در نهایت خانواده قاتل موفق به اخذ رضایت کتبی از اولیاء دم شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف کردستان افزود: با پیگیری های مستمر اعضای شورای حل اختلاف سقز و همکاری متنفذین محلی این شهرستان و با تشکیل جلسات متعدد و اخذ رضایت از اولیای دم، پرونده قتل عمد به اخذ رضایت منجر شد.

اسدی ادامه داد: با آزادی این زندانی، سومین پرونده قتل عمد در سال جاری با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان منجر به رضایت و صلح و سازش شد.

وی یادآور شد: امیدواریم بتوانیم در راستای صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف گام های بیشتری در آینده برداریم و از طریق این تلاش ها بتوانیم در راستای ارج نهادن به سنت های دینی و گسترش فضای صلح و سازش در بین جامعه موثرتر واقع شویم.