بانوی کاراته کای کردستانی بر سکوی نایب قهرمانی جوانان کشور ایستاد
سرویس کردستان - «آنیتا فیضی» بانوی کاراته کای کردستانی بر سکوی نایب قهرمانی کومیته وزن 53- کیلوگرم رده سنی جوانان ایستاد.

به گزارش کرد پرس، رقابت های کاراته قهرمانی و انتخابی رده های پایه بانوان با حضور ورزشکاران سراسر کشور در 2 بخش کومیته و کاتا در سالن دانشگاه آزاد زنجان برگزار شد.

«آنیتا فیضی» بانوی کاراته کای کردستانی در پایان رقابت های کومیته وزن 53- کیلوگرم رده سنی جوانان با ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی مدال نقره را به گردن انداخت.

 ستایش نادری از استان کرمانشاه، سپیده نعلبندی از استان قزوین و فاطمه یوسفی از استان لرستان نیز به ترتیب مقام های اول و سوم مشترک را از آن خود کردند.