نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق در اقلیم کردستان و مناطق مورد مناقشە
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق، آخرین نتایج بازشماری آرای ماخوذە در انتخابات زودهنگام مجلس این کشور را اعلام کرد.

بە گزارش کردپرس، بر اساس آخرین نتایج اعلام شدە، در میان احزاب اقلیم کردستان حزب دمکرات با  772,506 رای بیشترین تعداد رای را کسب کردە و پس از این  حزب اتحادیە میهنی  407754رای، نسل نو  235,264 رای، اتحاد اسلامی 104,020 رای و جماعت عدالت 64,156 رای را به دست آوردە اند.

شمار کرسی های احزاب اقلیم  کردستان نیز بە این صورت اعلام شدە است:

حزب دمکرات: 33 کرسی

اتحادیه: 16 کرسی

نسل نو: 9 کرسی

اتحاد اسلامی: 4 کرسی

جماعت عدالت: 1 کرسی

نامزدهای پیروز در استان اربیل:

 

حوزە  انتخابیە ١ اربیل

نهرو رواندزی/ حزب دمکرات: 44928 رای

سپیان عزیز/ حزب دمکرات: 37099 رای

محمد صدیق/ حزب دمکرات: 33656 رای

جوان عبداللە/ حزب دمکرات: 12843 رای

 

 درحوزە انتخابیه ٢  اربیل

خدر منتك/ حزب دمکرات: 25373 رای

و‌زیره‌ احمد/ نسل نو: 24624 رای

آمانج محمود هرکی/ حزب دمکرات: 23632 رای

کوردو عمر/ همپیمانی کردستان: 18370 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه 3 اربیل

ریبوار هادی/ حزب دمکرات: 23093 رای

ویان عبدالعزیز/ نسل نو: 14168 رای

لیلا اکرم/ حزب دمکرات: 9306 رای

 

در حوزە انتخابیه 4 اربیل

محمد اسماعیل/ نسل نو: 24217 رای

مریوان قرنی / حزب دمکرات: 20384 رای

صباح صبحی/ حزب دمکرات: 16962 رای

نهلە‌ قادر/ حزب دمکرات: 13872 رای

 

استان دهوک

حوزە انتخابیە 1

جمال كوچر/ اتحاد اسلامی: 56702 رای

خالد سلیم/ حزب دمکرات: 29083 رای

خلیل غازی/ حزب دمکرات: 26487 رای

اوین سلیم/ حزب دمکرات 19265 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٢

سگوان یوسف/ حزب دمکرات: 28003 رای

عمر کوچر/ اتحاد اسلامی: 24442 رای

زوزان علی/ حزب دمکرات: 21457 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٣

موفق شهاب/ حزب دمکرات: 29990 رای

چیایی تیمور/ حزب دمکرات: 25846 رای

ایمان عبدالرزاق/ همپیمانی کردستان: 18695 رای

ویان صبری/ حزب دمکرات: 18502 رای

 

استان سلیمانیه

در‌ حوزە انتخابیه ١ سلیمانیه

ریبوار رحمان/ نسل نو: 18640 رای

یادگار محمود/ حزب دمکرات: 9477 رای

نرمین معروف/ همپیمانی کردستان: 8433

دارا سە كانیانی/ اتحاد اسلامی: 8157

 

در‌ حوزە انتخابیه 2 سلیمانیه

بدریە ابراهیم/ نسل نو: 25022 رای

بریار رشید/ همپیمانی کردستان: 14780 رای

آسو فریدون/ همپیمانی کردستان: 11765 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه  ٣ سلیمانیه

چرو محمد شریف/ همپیمانی کردستان: 19592 رای

مثنی امین/ اتحاد اسلامی: 14719 رای

آریان عزیز/ نسل نو: 12082 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه 4  سلیمانیه

سروە عبدالواحد/ نسل نو: 28987 رای

سوران عمر/ جماعت عدالت: 25116 رای

غریب احمد/ همپیمانی کردستان: 19714 رای

بدریە حسین/ همپیمانی کردستان: 17307 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٥ سلیمانیه

موفق حسین/ نسل نو: 21587 رای

شوان محمد/ حزب دمکرات: 9521 رای

سروه‌ محمد/ همپیمانی کردستان: 7851 رای

كاروان علی/ همپیمانی کردستان: 7504 رای

 

استان کرکوک

در‌ حوزە انتخابیه ١ کرکوک

شاخوان عبداللە/ حزب دمکرات: 37747 رای

امید محمد/ نسل نو: 23090 رای

دیلان غفور/ همپیمانی کردستان: 21510 رای

صباح غریب/ همپیمانی کردستان: 15708 رای

مهیمن علی/ مستقل- سوننه‌: 14358 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه٢ کرکوک

ارشد رشاد صالحی/ جبهە ترکمانی: 23060 رای

گیلان قادر/ همپیمانی کردستان: 13239 رای

نجوا حمید/ حزب دمکرات: 11887 رای

سوسن عبدالواحد/ جبهە ترکمانی عراق: 7731 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٣ کرکوک

محمد علی/ تقدم الوطنی: 24390 رای

راكان جبوری/ تقدم الوطنی: 14682 رای

مونا محمد/ همپیمانی ملی: 9964 رای

 

استان نینوا

در‌ حوزە انتخابیه  ١ نینوا

اخلاص دلیمی/ حزب دمکرات: 16408 رای

توعمە دربیی/ حزب دمکرات: 13321 رای

ا‌حلام كاكه‌ یی/ همپیمانی کردستان: 7135 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٢ نینوا

كاوین سعدی/ حزب دمکرات: 15625 رای

شریف سلیمان پلنگ/ حزب دمکرات: 14691 رای

شیروان دوبردانی/ حزب دمکرات: 11895 رای

عبدالسلام شعبان برزنجی/ حزب دمکرات: 8671 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٣ نینوا

محما خلیل/ حزب دمکرات: 17790 رای

ویان دخیل/ حزب دمکرات: 11938 رای

ماجد شنگالی/ حزب دمکرات: 8556 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٤ نینوا

ابراهیم محمد قبو/ حزب دمکرات: 16419 رای

محمد فرمان جبوری/ مستقل: 15358 رای

نایف شمری/ مستقل: 17197 رای

زلیخا الیاس/ جنبش اصلاح: 4919

 

در‌ حوزە انتخابیه  ٥ نینوا

فلاح حسن زیدان/ همپیمانی ملی 12071 رای

عبدالر‌حیم موطلگ/ همپیمانی ملی: 11432 رای

منصور مرعید/ همپیمانی ملی: 9749 رای

ر‌حیمه‌ حسن جبوری/ همپیمانی ملی: 5040 رای

احمد عبداللە جبوری/ جنبش اصلاح: رای 6242 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٦ نینوا

سابت محمد سعید/ جنبش اصلاح: 9983 رای

و‌تبان جمیل/ تقدم الوطنی: 5548 رای

محمد نوری/ همپیمانی عزم: 5179 رای

خالد سلطان/ پروژە ملی: 5149 رای

محاسن حمدون/ تقدم الوطنی: 4543 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٧ نینوا

مزاحم خیاط/ تقدم الوطنی: 12742 رای

مونتها عبدالو‌هاب/ ائتلاف فتح: 7465 رای

لقمان ر‌شیدی/ تقدم الوطنی: 5680 رای

 

در‌ حوزە انتخابیه ٨ نینوا

یوسف فر‌ج/ تقدم الوطنی: 8305 رای

جمیل عبد/ مستقل: 6874 رای

در‌تیف مصطفی / تقدم الوطنی: 6390 رای

بسمه‌ محمد/ تقدم الوطنی: 4926 رای

 

خانقین

در‌ حوزە انتخابیه 4 استان دیالی‌، کە شامل خانقین می شود یک نامزد کرد موفق به کسب کرسی  شدە است

سوزان منصور/ همپیمانی کردستان: 21722 رای

 

خورماتو

در‌ حوزە انتخابیه 2  استان صلاح الدین کە شامل خورماتو نیز می شود کردها یک کرسی را کسب کردە اند:

كریم شوكر/ همپیمانی کردستان: 12158 رای