شهرداران ریجاب و حمیل منصوب شدند
سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه در احکام جداگانه ای شهرداران ریجاب و حمیل را منصوب کرد.

به گزارش کردپرس؛ طی احکام جداگانه ای که به امضای مهندس بازوند رسیده است؛ کامران رحمانی به عنوان شهردار ریجاب و حمید شهبازی به عنوان شهردار حمیل منصوب شدند.

در متن احکام جداگانه که برای انتصاب این 2 شهردار  آمده است:

در اجرای تبصره ٣ ذیل بند یک ماده (٨٠) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧۵.٣.١ و اصلاحات بعدی و با توجه به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهر... به موجب این حکم به سمت شهردار ... منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار یکتا و با رعایت موازین و مقررات قانونی، مراقبت در انضباط مالی، مطالعه و بهره گیری از همه ظرفیت ها و کوشش برای تدوین برنامه راهبردی توسعه گرا، ایجاد محیط سالم شهری و نیل به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید.