تأکید استاندار بر بهبود وضعیت روشنایی معابرشهری کرمانشاه
سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه بر لزوم بهبود وضعیت روشنایی معابر شهری برای ایجاد آرامش و امنیت مردم تأکید کرد و گفت: شهرداری نیز موظف است بناهای نیمه کاره و زمین های رها شده را سریعتر تعیین تکلیف کند و در این زمینه اهتمام جدی داشته باشد.

به گزارش کردپرس؛ «هوشنگ بازوند» در جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با سرقت ضمن تأکید برلزوم تعیین تکلیف زمین ها رها شده و ساختمان های نیمه کاره در بافت شهری گفت: شهرداری باید هرچه سریعتر نسبت به احصاء اطلاعات و مشکلات ناشی از وجود این بناهای نیمه کاره اقدام و ضمن تذکر به مالکین در اجرای قانون اهتمام داشته باشد.

وی افزود: قانون شهرداری ها در این خصوص بسیار جامع و کامل است و به صراحت وظایف شهرداری را در این خصوص تشریح کرده است و همین قانون مهمترین ابزار برای مدیریت شهری است زیرا این بناهای نیمه کاره و مخروبه ضمن ایجاد تصویری نامناسب از محیط شهری زمینه سرقت را نیز فراهم کرده است.

مقام ارشد استان تأکید کرد: دستگاه های اجرایی باید در حدود وظایف و اختیارات برای ایمن سازی امکان و انجام اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با سرقت اقدام کنند و مشارکت و همکاری مطلوبی با نیروی انتظامی داشته باشند.

وی با تأکید بر این مهم که مصوبات کارگروه باید به شکل عملیاتی اجرا شود؛ گفت: ادارات و سازمان های متولی باید گزارش اقدامات عملی انجام شده برای مقابله با سرقت را ارائه دهند و مدیران دستگاه های اجرایی باید بدانند موظف به نگهداری و حفظ بیت المال نیز هستند.

استاندار کرمانشاه هماهنگی و همکاری نهادهای متولی را برای ایجاد نظم، امنیت و شرایط امن و ایمن برای شهروندان و کسب و کارها ضروری دانست و گفت: سازمان های خدمات رسان باید به نیروی انتظامی کمک کنند و برای ارتقای رضایتمندی مردم از باید شبانه روزی تلاش و کوشش داشته باشند.

بازوند به نقش روشنایی فضاهای عمومی شهری و معابر در احساس امنیت شهروندان اشاره داشت و خاطرنشان ساخت: امنیت اجتماعی، آرامش و آسودگی مردم برای همه ما اولویت دارد و نباید خاموشی معابر سبب عدم آرامش مردم و شهروندان شود و باید روشنایی بخش وسیعی از معابر شهر کرمانشاه به منظور افزایش امنیت بهبود یابد.