تاکید عضو ارشد حزب دمکرات بر جایگاه جنبش تغییر در عرصە سیاسی اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دبیر دفتر سیاسی حزب دمکرات پس از دیدار این هیئت با سران جنبش تغییر، تاکید کرد که این جنبش حتی اگر صاحب هیچ کرسی مجلس عراق نباشد، هنوز هم دارای جایگاه ویژه خود در عرصە سیاسی اقلیم کردستان است.

به گزارش کردپرس، سایت خبری خندان گزارش داد که امروز دوشنبه 26 مهر / 18 اکتبر،  هیئت حزب دمکرات کردستان شامل محمود محمد سخنگو و   فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی، پشتیوان صادق، علی حسین و دلشاد شهاب از دیگر اعضای برجسته این حزب با حضور در مقر اصلی جنبش تغییر در سلیمانیه با سران این حزب دیدار کرد.

هیئت جنبش تغییر در این دیدار بختیار عمر و هوشیار عمر از مسئولین کمیته پژوهشی حزب و دلیر عبدالخالق مسئول امور رسانه ای و کاردو محمد مسئول امور پارلمانی حزب، اعلام شده اند.

سایت خبری شارپرس نیز گزارش داد که فاضل میرانی پس از این نشست، اعلام کرده که جنبش تغییر اگر حتی یک کرسی هم در مجلس نداشته باشد، باز هم همان جنبش تغییر است و جایگاه خود را دارد.

وی تاکید کرد که حزب دمکرات می خواهد  اختلافات میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان رفع شده به صورت متحد و هماهنگ به بغداد رفته و مرحله تازه ای را آغاز کنند.

هیئت حزب دمکرات کردستان (پارتی) پیش از این دیدار سران اتحادیه میهنی کردستان دیدار کرد و محمود محمد درباره این دیدارها اشاره کرد که نتایج انتخابات مجلس عراق، موجب بروز برخی نگرانی ها در میان احزاب اقلیم کردستان شده و به همین دلیل دفتر سیاسی حزب دمکرات در نشست اخیر خود، تصمیم گرفته برای زدودن این نگرانی ها با همه احزاب اقلیم و از جمله احزابی که هیچ کرسی را در انتخابات کسب نکرده اند، دیدار کند و همگی به صورت یکپارچه از حقوق کردها دفاع کنند.