استخدام کارگزاران خارجی از سوی دولت اقلیم کردستان
سرویس جهان- نشریه اینتلیجنت آنلاین از استخدام کارگزاران خارجی از سوی دولت اقلیم کردستان برای ارتقا وجهه دولت اقلیم کردستان نزد کشورهای خارجی خبر داد.

به گزارش کردپرس، نشریه امنیتی اینتلیجنت آنلاین از تلاش جدید دولت اقلیم کردستان برای استخدام کارگزاران کشورهای خراجی بویژه در اروپا و آمریکا، برای ارتقا وجهه بین المللی اقلیم کردستان عراق بویژه از سوی مقامات بلندپایه حکومت اقلیم کردستان خبر داده است.

این نشریه در این گزارش اشاره کرده است که برخی از کارگزاران سیاسی، مطبوعاتی و اقتصادی که به استخدام دولت اقلیم کردستان در آمده اند از مقامات نزدیک به دولت های غربی هستند.

اینتلیجنت آنلاین، برای نمونه، به استخدام مسئول مطبوعاتی سابق بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس از سوی دولت اقلیم کردستان برای ارتقا مجهه بین المللی دولت اقلیم کردستان خبر داده است.