آغاز بررسی شکایات انتخاباتی در عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان – کمیسیون عالی انتخابات با صدور بیانیه ای از آغاز بررسی شکایات انتخاباتی و اعتراضات مطرح علیه نتایج انتخابات پارلمانی اخیر خبر داد.

به گزارش کرد پرس به نقل از پولتیک پرس، در این بیانیه آمده است: به دنبال پایان فرصت قانونی سه روزه ارائه شکایت به کمیسیون انتخابات، بررسی شکایت ها آغاز شده است و ما در این فرصت حدود 1400 مورد شکایت را دریافت کردیم که کمیسیون شکایات ارائه شده از سوی معترضان به نتایج را براساس قانون مورد بررسی قرار خواهد داد.

براساس این بیانیه، مجمع عمومی کمیسیون انتخابات عراق، شکایات مستند را بررسی خواهد قرار داد و براساس بند اول ماده 38 قانون انتخابات جدید، صندوق های رأی را به صورت دستی و با حضور نمایندگان نامزدهای رقیب مورد بازشماری قرار خواهد کرد. پس از آن یک حکم اولیه قابل واخواست در شورای قضایی انتخابات در شورای عالی قضایی کشور صادر خواهد شد و کمیسیون کلیه شکایات ارائه شده به آن را به ترتیب فوق مورد بررسی قرار خواهد داد.

این بیانیه می افزاید: عملیات مطابقت دادن اثر انگشت رأی دهندگان در رأی گیری ویژه و عمومی در مدتی کمتر از فرصت اعلام شده در بند پنج ماده 39 قانون انتخابات، به پایان رسید و متخلفان براساس روندهای قانونی به دادگاههای ویژه ارجاع داده می شوند.

کمیسیون عالی انتخابات عراق در پایان ضمن تأکید بر بی طرفی خود اعلام کرد: وجود قضات در کمیسیون، بیانگر آن است که کمیسیون، پشتیبان امانتدار آرای همگان باشد و اهمیت مرحله طرح و بررسی شکایت ها از سایر مراحل کمتر نیست و کمیسیون تا زمان تصویب نهایی نتایج با آنها با امانتداری، جدیت، رفتار حرفه ای و بی طرفی تعامل خواهد کرد.