موضوع مناصب ریاست جمهوری عراق و استانداری کرکوک پس از توافق احزاب کردستانی نهایی می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرد که این حزب خواستار تصدی ریاست جمهوری عراق نشده و موضوع تصدی مناصب ریاست جمهوری عراق و استانداری کرکوک پس از توافق احزاب کردستانی نهایی می شود.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، جعفر ایمینکی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که فرصتی برای کردها فراهم شده که از طریق اتحاد داخلی جایگاه خود در بغدادرا تقویت کنندو  این اتحاد را ضرورت اجتناب ناپذیر کردها در این مرحله خواند.

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات افزود که معادلات سیاسی در مجلس عراق پس از انتخابات زودهنگام اخیر، تغییر یافته و کردها در این شرایط می توانند مطالبات خود را تحقق بخشند.

وی درباره تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و استانداری کرکوک نیز گفت که  حزب دمکرات خواستار تصدی هیچ مقام و منصبی نشده و (در این مرحله ) نیز چنین درخواستی ندارد، موضوع تصدی این مناصب پس از توافق احزاب کردستانی بر سر برنامه اتحاد داخلی میان آنان مورد بحث قرار گرفته و نهایی می شود.

همچنین اعلام کرد که تاکنون هیچ گفتگویی درباره اینکه چه کسی و از کدام حزب رئیس جمهور عراق شود، انجام نشده، اما این منصب سهم کردها بوده و سهم کردها باقی می ماند.

بر اساس توافق های میان جریان های سیاسی و عرف سیاسی کشور عراق مناصب کلیدی کشور میان طیف های اصلی کشور تقسیم شده و دراین توافق منصب ریاست جمهوری سهم کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی های این کشور است.

در میان کردها نیز با توافقات صورت گرفته میان اتحادیهمیهن و حزب دمکرات به عنوان احزان حاکم بر اقلیم، ریاست جمهوری سهم اتحادیه میهنی بوده و تاکنون جلال طالبانی دبیر کل و بنیان گذار فقید این حزب و سپس فواد معصوم و اکنون برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیه میهنی این منصب را در اختیار گرفته اند.

در دوره پیشین نیز رقابت سنگینی میان فواد حسین و برهم صالح برای تصدی این منصب در جریان بود که به اختلاف میان اتحادیه میهنی منجر شد و در نهایت برهم صالح توانست رای نمایندگان مجلس عراق را به دست آورد.

از سوی دیگر منصب استانداری کرکوک نیز در سال های گذشتە در اختیار اتحادیه میهنی بودە و پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان در این استان، دولت مرکزی عراق نجم الدین کریم استاندار کرد کرکوک را برکنار کردە و راکان جبوری از اعراب سنی عراق را بە جای وی منصوب کرد و کردها برای تصدی دوبارە این منصب تلاش می کنند.