انتخاب های محدود آمریکا در تعامل با کردهای سوریه
سرویس جهان- نشریه اورآسیا ریویو نوشت: با توجه به فشارهای روزافزون بر آمریکا در سوریه، این کشور مجبور است یا حضور خود را در سوریه برای برهم زدن بازی بزرگان افزایش دهد و یا نیروهایش را به یکباره از این کشور خارج و کردهای سوریه را رها کند.

به گزارش کردپرس، نشریه اورآسیا در تحلیلی پیرامون حضور آمریکا در سوریه اشاره کرده است که این حضور دستاوردی برای آمریکا نداشته است و  واشنگتن هر روز با مشکلات بیشتری در این کشور روبه رو می شود. در این تحلیل اشاره شده که از میان بازیگران حاضر در سوریه تنها آمریکاست که نفعی از این حضور نداشته است.

این نشریه تنها بهانه و تمرکز حضور آمریکا در سوریه را مبارزه با داعش با کمک نیروهای کرد سوریه دانسته است در حالی که دیگر بازیگران منافعی ملی را در این کشور جستجو می کنند که از آن جمله می توان به ترکیه و روسیه اشاره کرد. همه بازیگران خارجی در سوریه به جز آمریکا در حال تحکیم موضع خود هستند.

اورآسیا ریویو با اشاره به خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، موقعیت این کشور در سوریه در کنار کردهای این کشور را به مراتب ضعیف تر دانسته و بر این باور است شانس دیگر بازیگران برای تحکیم موقعیت با استفاده از حضور نظامی بیشتر از آمریکا در سوریه، بیشتر است.

این نشریه در ادامه نوشت: تنها دو راه پیش ای آمریکا در سوریه مانده است؛ جو بایدن می تواند حضور نظامی آمریکا در سوریه را برای به محاق بردن موضع دیگر بازیگران بیشتر کند و یا 900 نیروی خود در سوریه را که بیشتر آنها در مناطق تحت کنترل کردهاست، از این کشور خارج کند.

این نشریه تاکید کرده است موقعیت کنونی آمریکا در سوریه با حضور تعداد کمی از نظامیان نمی تواند هیچ نفعی برای واشنگتن داتشه باشد و اصولا هیچ گونه استراتژی برد و یا برنده شدن با این نوع حضور متصور نیست.

ری حنانیا، ناظر سیاسی منطقه به آمریکا توصیه کرده است هرچه زودتر تصمیم قاطعی در مورد سوریه بگیرد و گرنه با حفظ موقعیت کنونی، شکست های بیشتری نصیب این کشور در سوریه خواهد شد.