اتحادیه اروپا برای اولین بار از ترکیه به عنوان «قدرت اشغالگر» نام برد
سرویس ترکیه - اتحادیه اروپا در گزارش سالانه خود از ترکیه به عنوان «قدرت اشغالگر» نام برد و نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در شمال و شرق سوریه از سوی ترکیه اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، در گزارش سال 2021 مربوط به ترکیه، که دو روز پیش از سوی اتحادیه اروپا اعلام شد، از ترکیه برای اولین بار به عنوان «قدرت اشغالگر» نام برده شده است. همچنین اتحادیه اروپا در این گزارش نگرانی خود را از نقض حقوق بشر در سرزمین های تحت اشغال ترکیه در سوریه ابراز کرد.

بنابرگزارش روزنامه جمهوریت، اتحادیه اروپا در این گزارش بار دیگر ترکیه را هدف انتقادات شدید خود قرار داده و اعلام کرده است که سیاست خارجی ترکیه که در این دوره مورد بررسی قرار گرفته است، هیچ مطابقتی با استانداردهای امنیتی و اولویت های اتحادیه اروپا درباره سیاست خارجی ندارد.

در این گزارش آمده است که اگرچه ترکیه اعلام کرده که هدفش ایجاد «سوریه ای دارای ثبات و مرفه» است، با این همه این کشور با مشارکت شبه نظامیان تحت امر خود به عملیات نظامی در شمال و شرق سوریه ادامه می دهد.

اتحادیه اروپا در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت حقوق بشر در مناطق تحت اشغال نیرهای نظامی ترکیه پرداخته و اعلام کرده است که وضعیت حقوق بشر در این مناطق همچنان مایه نگرانی است و ترکیه به عنوان یک «قدرت اشغالگر» باید بر روی موضوع حقوق بشر تمرکز کند.

این در حالی است که در گزارش های سالانه اتحادیه اروپا تا کنون از اصطلاح «قدرت اشغالگر» برای تعریف نقش ترکیه در سوریه استفاده نشده بود.

همچنین در این گزارش آمده است که 4.2 میلیارد یورو از 6 میلیارد بودجه ای که از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به پناهجویان اختصاص داده شده بود، تا آگوست 2021 تحویل ترکیه داده شده است.