۲۱ کیلومتر از رودخانه‌های کردستان لایروبی شد
سرویس کردستان - معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون در نقاط بحرانی استان با استفاده از ظرفیت‌های خود شرکت و سایر ارگان‌ها، حدود ۲۱ کیلومتر از رودخانه‌ها لایروبی شده است.

به گزارش کرد پرس, عرفان مومن پور گفت: از محل اعتبارات استانی تا این مقطع زمانی هیچ گونه اعتباری برای لایروبی رودخانه های استان تخصیص نیافته است اما با رایزنی‌های انجام شده از محل طرح ملی متمرکز، اعتبار ۱۹ میلیارد ریالی برای این منظور جذب شده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴۱.۱ هکتار از اراضی بستر رودخانه های استان رفع تصرف و تعداد ۴۳۳ پرونده در همین رابطه به مراجع قضایی ارجاع شده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای کردستان به سیاست وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای نسبت به متصرفان اشاره کرد و افزود: مطابق قانون، بستر رودخانه ها در اختیار دولت بوده و ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ممنوع است.

مومن پور یادآور شد: با توجه به اینکه کشاورزان در سال‌های گذشته اقدام به کشت و زرع در بستر رودخانه ها کرده و معاش آنها به کشت در این اراضی وابسته شده است، لذا در صورت تمایل می توانند به منظور کشت محصولات یکساله، زمین‌های متصرفی را از وزارت نیرو اجاره کنند.