حزب جماعت عدالت: در جبهە اپوزیسیون بە فعالیت خود ادامە می دهیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای رهبری حزب جماعت عدالت کردستان -عراق اعلام کرد کە این حزب در پارلمان کردستان و مجلس عراق، بە عنوان اپوزیسیون بە فعالیت خود ادامە می دهد.

به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، شورای رهبری حزب جماعت عدالت کردستان – عراق، طی نشستی با حضور علی باپیر رهبر این حزب، درباره نحوه فعالیت این حزب در آینده، تصمیم گیری کرد.

بنا به اطلاعیه پایانی این نشست، حزب جماعت عدالت که در انتخابات اخیر مجلس عراق، یک کرسی را به دست آورده، طبق تصمیم شورای رهبری در پارلمان کردستان و مجلس عراق در جبهه اپوزیسیون به فعالیت ادامه داده و در دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق سهیم نمی شود.

جماعت عدالت همچنین اعلامکرده که از اعتراضات خیابانی و به ویژه اعتراضات اخیر معلمین حق التدریسی در اقلیم حمایت کرده و تمام توان خود را برای اجرای خوست و مطالبات آنان به کار می گیرد.

در این نشست تصمیم گرفته شد کمیته ای برای بررسی دارایی ها و امور مالی اعضای شورای رهبری، نمایندگان حزب در مجلس عراق و پارلمان کردستان و شورای های استانی و همچنین  وزرای حزب در دولت های پیشین اقلیم کردستان، تشکیل شود.

حزب جماعت عدالت در انتخابات اخیر مجلس عراق کە 18 مهر برگزار شد، یک کرسی از دو کرسی خود در مجلس را از دست دادە و از نامزدهای حزب،  فقط سوران عمر موفق بە کسب آرای لازم و راهیابی بە مجلس شد.