پیشنهاد نشریه وابسته به کنگره آمریکا درباره دادن مشروعیت سیاسی به کردهای سوریه
سرویس جهان- نشریه هیل پیشنهاد کرده است در ازای دادن مشروعیت سیاسی به کردهای سوریه و عراق، مسئولیت اصلی مبارزه با داعش به آنها واگذار شود.

به گزارش کردپرس، نشریه هیل وابسته به کنگره آمریکا در یادداشتی به قلم شان کاربری، ویراستار گزارش بازرس ارشد وزارت دفاع آمریکا درباره ماموریت های خارجی آمریکا، که به کنگره ارائه شده، پیشنهاد کرده است کردهای سوریه و عراق از مشروعیت سیاسی بیشتری برخوردار شوند و در ازای آن مسئولیت مبارزه با داعش بر عهده آنها گذاشته شود.
این نشریه با اشاره به این که بیشتر فعالیت کنونی داعش در مناطق نزدیک به محل استقرار نیروهای کرد در سوریه و عراق صورت می گیرد پیشنهاد کرده است با دادن مشروعیت سیاسی بیشتر به کردها، مبارزه با داعش به نیروهای کرد واگذار شود.
شان کاربری، استراتژی کنونی غرب در مبارزه با داعش را ناقص توصیف کرده است و با اشاره به این که نیروهای کرد، بویژه در سوریه نقش مهمی در مبارزه با داعش داشته اند، گفته است با دادن مشروعیت سیاسی بیشتر به کردها و ترغیب ییشتر آنها، کردها قادر خواهند بود این گروه تروریستی را نابود کنند.
با این حال وی تاکید کرده است دادن مشروعیت سیاسی به کردها، بویژه کردهای سوریه با مخالفت های زیادی همراه است و روسیه یکی از مخالفان اصلی ایجاد کیان مستقل برای کردهاست.
در مطلب نشریه هیل پیشنهاد شده است سازمان ملل مسئولیت مدیریت روند اعطای مشروعیت سیاسی به کردهای سوریه را بر عهده بگیرد.