باور استاندار به دولت باید قلبی و اعتقادی باشد؛ نه تاکتیکی و منفعت طلبانه
سرویس کرمانشاه _ محمدامین بهرامی گفت: استانداری که برای کرمانشاه انتخاب می شود باید باور قلبی و اعتقادی به دولت داشته باشد و نه باور تاکتیکی و منفعت طلبانه.

دبیر جمعیت رهپویان انقلاب کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار کردپرس تاکید کرد: تفاوتی ندارد که دولت دکتر رئیسی بر سر کار باشد و یا دولت دیگری، استاندار باید باور قلبی و اعتقادی به دولت داشته باشد و نه باور تاکتیکی و منفعت طلبانه. یعنی به دلیل اینکه میخواهد استاندار شود، طرفدار و سینه چاک دولت نشده باشد.

محمدامین بهرامی، استاندار را نقطه اتصال استان ها به دولت دانست و افزود: و اگر این مولفه لحاظ نشود عملا ارتباط سرمایه ی اجتماعی دولت ها در استان - که مردم و هواداران هستند - با دولت و بدنه ی دولت قطع می شود و این یکی از خسران های مهم برای هر دولتی است.

این فعال سیاسی انقلابی ادامه داد: برخی دیگر از مولفه های عام برای انتخاب استاندار می توان به؛ فساد ستیزی، تفکر و عمل جهادی، توان مدیریت مطلوب، سابقه برجسته در عرصه اجرا و بینش و دید کارشناسی اشاره کرد.

وی افزود: همچنین ویژگی هایی مانند باورمند و متعهد به استفاده از توان جوانان، دارای نفوذ مناسب در دولت و وزرا، دارای روحیه ی تعاملی و مشورت پذیری در کنار اقتدار در تصمیم و اجرا و پرهیز از منفعت طلبی و فعالیت برای سود شخصی و فامیلی و قومی را می توان جزو دیگر فاکتورهای قابل توجه انتخاب یک استاندار شایسته دانست.