دومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های کردی برگزار می شود
سرویس کردستان - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با تاکید بر کارکردهای جشنواره کردی، واگذاری امور اجرایی جشنواره و برنامه های فرهنگی و هنری به حوزه های تخصصی را از سیاست های فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان عنوان کرد.

به گزارش کرد پرس، عبید رستمی در دیدار با اعضای خانه مطبوعات کردستان، گفت: برگزاری دومین جشنواره و نمایشگاه رسانه های کردی با ایده و طرح های جدید و اهتمام به موضوعات ایثار و شهادت مدافعان سلامت کرونایی، ازجمله برنامه های حوزه رسانه این اداره کل است.

وی از روسای انجمن صنفی کارفرمایی نشریات محلی و خانه مطبوعات و رسانه های استان کردستان خواست که در نشست با اعضای هیات مدیره و نخبگان رسانه، فرایند چرایی و چگونگی دومین جشنواره رسانه های کردی را تحلیل و به کارشناسان اداره کل برنامه ارایه دهند.

رییس خانه مطبوعات و رسانه های استان کردستان نیز در این دیدار، دومین جشنواره رسانه های کردی مختص استان های مناطق کردنشین را مشعلی برای ارتقای جایگاه رسانه های کردی توصیف و تاکید کرد که تورق تاریخ روزنامه نگاری کردی، زمردی درخشان برای رسانه نگاران در آینده است.

شیروان یاری با اشاره به تجربه نخستین جشنواره رسانه های کردی بر تفکیک 2 بخش اصلی و ویژه جشنواره که مدنظر فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تاکید کرد.

وی برگزاری این جشنواره را در تولید آثار خبر، تیتر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله به زبان کردی موثر دانست و استدلال کرد که این جشنواره صرف رسانه های مختص زبان کردی باشد و بخش فارسی به این جشنواره، الصاق نشود.

رییس خانه مطبوعات ورسانه های استان کردستان با تاکید بر آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت نخستین جشنواره رسانه های کردی، انتخاب دبیرکارآمد و رسانه نگار را از مهمترین زیرساخت های این جشنواره عنوان کرد و افزود: افزون بر داوری آثار شرکت کنندگان استان های مناطق کردنشین از منظر داوران مجرب و تحصیل کرده آشنا به زبان کردی، میزگردها و کارگاه های آموزشی در صورت فروکش شدن بیماری کرونا ضروری است.

رییس انجمن کارفرمایی نشریات محلی استان کردستان نیز با تاکید بر اهمیت برگزاری این جشنواره به چگونگی برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: کمیت گرایی نباید ماهیت کیفی جشنواره رسانه های کردی را مخدوش کند.

هوشیار بابایی تولید آثار فاخر حرفه ایی کردی در رسانه های برخط و غیرخط را مهم و ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنواره، رسانه های کردی را از خمودگی و روزمرگی رسانه مداری و رسانه نگاری نجات دهد.