مناقشه بر سر مسئله کردهای ترکیه در پارلمان انگلیس
سرویس جهان- پارلمان انگلیس هفته آینده به بررسی و مناقشه بر سر مسئله کردها در ترکیه، نمایندگی سیاسی کردها و برابری در این کشور می پردازد.

به گزارش کردپرس، وبسایت پارلمان انگلیس از بررسی مسئله کردهای ترکیه در یکی از تالارهای پارلمان در هفته آینده خبر داد.

لوید راسل موید، نماینده در پارلمان انگلیس پیشنهاد کرده است مسئله کردهای ترکیه، نمایندگی سیاسی کردها و برابری در ترکیه توسط نمایندگان به مناقشه گذاشته شود.

این جلسه سه شنبه هفته آینده در تالار وست مینیستر پارلمان برگزار می شود و نمایندگان جوانب مختلف مسئله کردهای ترکیه را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهایی ارائه خواهد شد.

پارلمان انگلیس در سال های گذشته نیز جلساتی را در ارتباط با کردهای سوریه و رابطه انگلیس با اقلیم کردستان برگزار کرده و از برخی وزاری دولت انگلیس خواسته است به پرسش هایی در ارتباط با مواضع این کشور نسبت به مسائل مختلف کردها پاسخ دهند.