تقسیم بندی حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس عراق به نفع حزب دمکرات و ائتلافهای صدر و تقدم بود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق تاکید می کند که نحوه تقسیم بندی حوزه های انتخابیه در انتخابات اخیر مجلس به نحوی انجام شد که به نفع حزب دمکرات کردستان و ائتلاف های صدر و تقدم باشد.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری سپی میدیا، یوسف محمد صادق نماینده پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق، طی مطلبی به نتایج انتخابات زودهنگام مجلس عراق که روز یک شنبه 18 مهر / 10 اکتبر برگزار شد و  اعتراض برخی احزاب و جریان ها به این نتایج، اشاره کرده و گفت که معترضین به نتایج، برخی از عوامل از جمله عدم توازن و نیز درنظر نگرفتن مکانیسم مناسب با نظام انتخاباتی جدید در کشور را، در به دست آمدن این نتایج دخیل می دانند.

رئیس پیشین پارلمان کردستان، آورد که یکی از مهم ترین عوامل در افزایش غیرعادی تعداد کرسی های حزب دمکرات کردستان (پارتی) ائتلاف صدر و ائتلاف تقدم که بیشترین آرا و کرسی ها را به دست آورده اند، این است که تقسیم بندی حوزه های انتخابیه و سهمیه بندی های کرسی های مجلس میان این حوزه ها و استان های کشور عراق در قانون جدید انتخابات، به نحوی صورت گرفته که به نفع این سه جریان باشد.

وی اشاره کرده که حزب دمکرات در میان احزاب و جریان های کردی و جریان صدر میان احزاب شیعی و ائتلاف تقدم میان جریان های سنی عراق، دراین انتخابات بیشترین کرسی ها را کسب کرده اند و دلیل آن را به حضور نمایندگان این سه جریان در هیئت رئیسه و ریاست کمیسیون حقوقی مجلس عراق مربوط دانسته و آورده که آنان در میان خود بر سر نحوه تقسیم بندی حوزه ها و سهمیه بندی کرسی ها در استان های کشور به توافق رسیده و موافقت برخی دیگر جریانها را نیز جلب کردند.

یوسف محمد صادق آورده که به طور مثال، حوزه انتخابیه 2 اربیل، شامل سه منطقه با فاصله جغرافیایی زیاد از هم بوده و به این ترتیب تاثیر دیگر احزاب به ویژه اتحادیه میهنی بر آرای پارتی در این منطقه کم شده و همین مکانیسم در دیگر استان ها نیز پیاده شده و لازم است کارشناسان امر در مورد تقسیم بندی حوزه های دیگر استان ها و بغداد نیز تحقیق کنند.

همچنین گفت که حوزه محلات شهرک صدر، برای افزایش کرسی های جریان صدر،  در میان دیگر مناطق بغداد تقسیم شد.

یوسف محمد تاکید کرده که می بایست تقسیم حوزه های انتخابیه توسط کارشناسان بی طرف و به صورت واقعی و عادلانه انجام می شد.