مدیریت خودگردان به دنبال تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است
سرویس سوریه- مدیریت خوگردان شمال و شرق سوریه در حال تدوین قانونی برای جذب سرمایه گذاری است.

به گزارش کُردپرس، یک مقام در اداره خودگردان شمال و شرق سوریه روز گذشته گفت: این اداره در حال تدوین قوانین تجارت، شرکت‌ها و سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران است.

سرمایه گذاری یکی از موضوعات مهم مرتبط با رقابت پذیری در جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی به عنوان منبع اولیه تامین مالی سرمایه گذاری ها در بخش های اقتصادی، تولیدی و خدماتی است.

سلمان بارودو، رئیس مشترک کمیسیون اقتصادی و کشاورزی در شمال شرق سوریه، گفت: ما در حال تدوین یک قانون سرمایه گذاری هستیم که به سرمایه گذاران اجازه می دهد رویه های مورد نیاز را برای کار و سرمایه‌گذاری بدانند.

به گفته بارودو، هدف این قانون جذب مهاجران و صاحبان پول و سرمایه برای بهبود وضعیت اقتصادی منطقه است.

سرمایه گذاری ها نقش عمده ای در کاهش بیکاری و فقر در جامعه، بالا بردن سطح زندگی و افزایش تولید داخلی با توجه به سیاست تنوع بخشی به پایه تولید و جایگزینی واردات و در نتیجه دستیابی به افزایش نرخ رشد اقتصادی دارند.

وی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کُردستان سوریه گفت: طرح های سرمایه گذاری پس از تصویب در سازمان دارایی برای تخصیص بودجه ارسال می‌گردد و از ابتدای سال ۲۰۲۲ اجرایی می شود.

به گفته بارودو، اکثر سرمایه‌گذاری‌هایی که مورد تایید قرار می‌گیرند به سمت تأمین خودکفایی می‌روند، زیرا منطقه غنی از مواد خام است.

رئیس مشترک سازمان اقتصاد و کشاورزی گفت:خوش بینی زیادی برای جذب سرمایه گذاران وجود دارد.