بیش از ۷۵ درصد جایگاه‌های سوخت آماده خدمات رسانی هستند
سرویس کرمانشاه _ فریدون یاسمی از آمادگی بیش از ۷۵ از جایگاه های سوخت استان کرمانشاه برای عرضه بنزین با نرخ سه هزار تومان خبر داد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه در این گفتگو عنوان کرد: هیچ مشکلی برای تامین بنزین و نفت و گاز مورد نیاز خودروها نداریم و استان از ذخیره بسیار مطلوبی در زمینه این فرآورده‌ها برخوردار است.

وی افزود: هم اکنون عملیات‌ برگشت سامانه توسط تیم های پشتیبان در حال انجام است.

تعداد جایگاه‌های عرضه فرآورده های نفتی در استان کرمانشاه ۱۶۰ باب است.