جنگ پیش از این آغاز شده است
سرویس سوریه - رئیس مشترک شورای اجرائی فرات گفت که جنگ در سوریه آغاز شده و در جریان است.

به گزارش کردپرس، محمد شاهین رئیس مشترک شورای اجرائی منطقه فرات گفت: ترکیه برای برون رفت از بحران های داخلی و خارجی جنگ را در شمال سوریه آغاز کرده است و این جنگ پیش از این آغاز شده است.

شاهین در گفتگو با فرات، درباره حملات احتمالی ترکیه به شمال و شرق سوریه گفت: اخیرا در اثر حملات ترکیه به کوبانی 5 تن جان خود را از دست داده اند. ترکیه برای غلبه بر بحران ها و آشوبی که در داخل و خارج از کشور گریبانگیرش شده، می خواهد به شمال و شرق سوریه حمله کند.

او با اشاره به توافقی که با ضمانت آمریکا و روسیه برای آتش بس در شمال سوریه انجام شد، گفت: «ترکیه از خطری که نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) و مدیریت خودگردان در مرزهایش ایجاد می کنند به عنوان بهانه ای برای حملات خود استفاده می کرد. نیروهای SDF به همین دلیل 30 کیلومتر عقب نشینی کردند. با این همه از همان روز اول توافق آتش بس از سوی ترکیه رعایت نشده است. ترکیه که در بحران داخلی و خارجی به سر می برد و مانند قبل در سطح بین الملی پشتیبانی نمی شود، می خواهد با حمله به سوریه و ایجاد فشار جدید در عرصه سیاسی به نتیجه برسد.»

شاهین با بیان این که کوبانی یک نمونه خاص در عرصه بین الملی است و از اهمیت معنوی و نمادین در بین مردم جهان برخوردار است، گفت: «پروژه مدیریت خودگردان در کوبانی آغاز شد. شکست داعش از همین نقطه آغاز شد. حزب عدالت و توسعه (AKP) این را به خوبی می داند و برای همین کوبانی را هدف حملات خود قرار داده است.»

او گفت: «حملات هوایی علیه کوبانی بعد دیگری از از جنگ است. فکر نکنید که جنگ آغاز نشده است. جنگ آغاز شده و علیه شمال و شرق سوریه در جریان است. برخی نیروها هم در سوریه به ترکیه چراغ سبر نشان داده اند. البته که این وضعیت به نفع برخی نیروهای بین المللی در سوریه است. نه تنها دولت ترکیه بلکه همه آنها از فشاری که بر مدیریت خودگردان و SDF می آورند سود می برند.»

شاهین با یاداوری این که ترکیه از روش های ویژه جنگی استفاده می کند، افزود: «جنگ روانی را از طریق رسانه های سیاسی و شبکه های مجازی انجام می دهد. برای شکستن اراده مردم و مدیریت خودگردان منطقه را دچار بحران اقتصادی می کند، آب فرات را به روی مردم قطع می کند و حملات تروریستی انجام می دهد و غیر نظامیان را می کشد. او همزمان با مذاکرات سیاسی دیپلماتیک با روش های جنگی ویژه فضای مورد نظر خود را با حمایت های بین المللی برای اشغال راحت تر منطقه فراهم می کند.»