رفراندوم تاثیر بسیار بدی بر اعتماد میان اربیل و بغداد گذاشته است
سرویس جهان- شاسوار عبدالواحد معتقد است برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان تاثیر بسیار بدی بر روابط میان کردها و دولت مرکزی عراق گذاشته و به زیان اقلیم کردستان تمام شده است.

به گزارش کردپرس، شاسوار عبدالواحد، رهبر حزب نسل نو در اقلیم کردستان که از احزاب اپوزیسیون اقلیم کردستان محسوب می شود، می گوید هم اکنون اعتمادی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق وجود ندارد.

او به نشریه میدل ایست آی گفته است برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان پیامدهای بسیار بدی برای این منطقه داشته زیرا یکی از پیامدهای آن کنترل دوباره دولت مرکزی عراق بر مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک بوده است. به گفته او برگزاری رفراندوم استقلال به روابط این منطقه با همسایگان از جمله ایران و ترکیه نیز لطمه زده است.

رهبر نسل نو افزود: دیگر اعتمادی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی وجود ندارد و بغداد ماهانه از ارسال حدود یک میلیارد دلار به اقلیم کردستان خودداری می کند.

شاسوار عبدالواحد درباره دیدگاه حزبش در مورد عراق و اقلیم کردستان گفت: مهم ترین مسئله ایجاد ثبات است و در صورت ایجاد ثبات رشد اقتصادی حاصل می شود.

رهبر جنبش نسل نو می گوید با این که حزبش کرسی های زیادی در انتخابات اخیر پارلمان عراق به دست آورده اما نه در بغداد و نه در اربیل حاضر به مشارکت در دولت نیست زیرا به گفته او، هدف نسل نو گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی در دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق نیست.

او تاکید می کند که هدف نسل نو تبدیل شدن به حزب شماره یک در اقلیم کردستان و کنار زدن دو حزب حاکم دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی است که کنترل دولت در کردستان عراق را در حدود سه دهه گذشته در دست داشته اند.

با این حال، کمال چومانی، تحلیلگر مسائل کردها و منتقد دولت اقلیم کردستان درباره عملکرد حزب نسل نو به میدل ایست ای گفته است این حزب دارای ارزش های دموکراتیک نیست و قدرت در آن به یک حلقه مورد اعتماد شاسوار عبدالواحد منتقل شده است.