دستگیری دو عامل انتحاری در کرکوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی نیروهای حشدالشعبی عراق در محور شمال عراق، از دستگیری دو عامل انتحاری در کرکوک، خبر داد.

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی حسینی در گفتگو با شبکە تلویزیونی روداو، اعلام کرد کە نیروهای حشدالشعبی با تکیە بر اطلاعات امنیتی، طی کمینی در راه ارتباطی اصلی کرکوک بە بغداد و در منطقە تازە در جنوب کرکوک، موفق بە شناسایی و دستگیری دو عامل انتحاری شدە اند.

سخنگوی نیروهای حشدالشعبی عراق در محور شمال عراق افزود کە این عوامل انتحاری قصد داشتە اند در این منطقە اقدام به حملە و انفجار تروریستی نمایند.

این در حالی است کە حملە داعش بە منطقە مقدادیە در استان دیالی دستکم 15 کشتە و 15 مجروح بە دنبال داشت.