پایگاه هوایی اطفا حریق در مهاباد ایجاد می شود
سرویس آذربایجان غربی- رییس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع گفت: با توجه به وظیفه ذاتی در پاسداشت از منابع طبیعی و جنگل‌ها و ایجاد ظرفیت‌های ارزشمندی که در منطقه وجود دارد، امید می‌رود پایگاه هوایی اطفا حریق در شهرستان مهاباد ایجاد شود.

به گزارش کردپرس، کاپیتان مهدی نوری آل‌آقا، در جمع خبرنگاران در مهاباد گفت: حضور در این شهرستان به دلیل کمک به اطفا حریق هوایی جنگل‌ها و منابع طبیعی مهاباد صورت گرفته است.

نوری افزود: با توجه به وظیفه ذاتی در پاسداشت از منابع طبیعی و جنگل‌ها و ایجاد ظرفیت‌های ارزشمندی که در منطقه وجود دارد، امید می‌رود پایگاه هوایی اطفا حریق در شهرستان مهاباد ایجاد شود.

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع اظهار کرد: در فصل حریق بالگرد کنترل آتش‌سوزی در این منطقه مستقر شدە و تا با تجهیزات لازمە بتواند آ‌تش‌سوزی‌های گستردە را مدیریت و کنترل کند.

فرماندار ویژه مهاباد نیز در این جلسه به موضوع منابع طبیعی و حفاظت از این عرصه ها اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی سرمایه ملی، راهبردی و میراث گرانبهایی است که ارزش استراتژیک دارد که مربوط به نسل حاضر و نسل های آینده است.

عارف خدرلو تاکید کرد: وزارت دفاع باید یک نگاه ملی و حاکمیتی به این عرصه ها داشته و باید یک تفکر بر مدیریت راهبردی آن داشته باشد.

او افزود: استقرار پایگاه هوایی، علاوه بر کنترل و پشتیبانی آتش سوزی‌های مهاباد، آتشسوزی‌های مناطق جنوبی استان را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.