تعویق برنامه صادرات گاز اقلیم کردستان به ترکیه و اروپا
سرویس جهان- مدیر عامل یکی از شرکت های گازی امارات اعلام کرد به علت افزایش نیاز داخلی در اقلیم کردستان و عراق، صادرات گاز طبیعی اقلیم کردستان به اروپا و ترکیه تا قبل از 5 سال آینده اتفاق نخواهد افتاد.

به گزارش کردپرس، کنسرسیوم گازی پرل متشکل از چند شرکت خارجی از جمله کرسنت پترولیوم و داناگاز امارات، مشغول توسعه دو میدان گازی کورمور و چمچمال در اقلیم کردستان عراق است. یکی از اهداف اقلیم کردستان از توسعه میدان های گازی صدور آن به ترکیه و اروپا بوده است.

اما مجید جعفر، مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم می گوید برنامه صدور گاز طبیعی اقلیم کردستان به ترکیه و اروپا به تعویق افتاده است زیرا اکنون مسئله افزایش نیاز داخلی اقلیم کردستان و عراق به گاز طبیعی مطرح است.

مدیر عامل کرسنت پترولیوم به اس اند پی گلوبال گفته است صدور گاز طبیعی اقلیم کردستان به ترکیه و سپس اروپا در کمتر از 5 سال آینده ممکن نخواهد شد و جزء برنامه درازمدت توسعه صنعت گاز طبیعی اقلیم کردستان محسوب می شود.

مجید جعفر گفته است کنسرسیوم گازی به رهبری داناگاز و کرسنت پترولیوم در نظر دارند میزان تولید گاز طبیعی میدان کورمور را از 440 میلیون فوت مکعب در روز به حدود یک میلیارد فوت مکعب افزایش دهند.

دولت آمریکا نیز در برنامه توسعه صنعت گاز طبیعی اقلیم کردستان مشارکت دارد و 250 میلیون دلار به عنوان وام در اختیار توسعه دهندگان صنعت گاز اقلیم کردستان قرار داده است.

مدیر عامل کرسنت پترولیوم از افزایش نیازهای داخلی در عراق و اقلیم کردستان به گاز خبر داده و گفته است اولویت این است که نیازهای داخلی تامین شود.